Buskörning på mc stör nattfrid i Riksten

Buskörande motorcyklar har blivit ett gissel för de boende i nybyggda Rikstens friluftsstad.

Nu vill de att kommunen gör något åt problemet.

– Det är motorcyklar där och kör i stort sett varje natt. Det låter ganska bra, det är inte direkt så att de puttrar i 30. Och det bor mycket barn i området, så det innebär både oljud och en säkerhetsrisk, säger Benny Ferdinandsson, folkpartistiskt kommunpolitiker och boende i Rikstens friluftsstad.

Det handlar om en kilometerlång raksträcka, en av landningsbanorna på flygflottiljen F18:s gamla flygfält där friluftsstaden i dag håller på att byggas. Att landningsbanan är inhägnad har inte hjälpt.

I en motion till kommunfullmäktige har Folkpartiet föreslagit att kommunen ska åtgärda banan och göra den ofarbar. Benny Ferdinandsson föreslår till exempel att delar av den grävs upp.

Kommunens samhällsbyggnadschef, Magnus Andersson, är medveten om problemet. Han säger att det har gjorts insatser men att det är svårt att helt få stopp på buskörningen eftersom området är så stort.

– En vanlig väg är lätt att spärra av, men det här handlar om ett helt flygfält. Vi gör vad vi kan ihop med Rikstens Friluftsstad AB som äger marken, säger han.

Lars Avermalm, projketchef på Rikstens Friluftsstad AB, säger att det inte är möjligt att riva upp banorna eftersom de används för masshantering och för byggtrafik, för att inte leda in trafiken i bebyggelsen med de olägenheter det innebär för de boende. Banorna används också för busstrafik och delar av dem använder Trafikverket för övningskörning. Bolaget försöker i dialog med kommunen få stopp på buskörningen genom att placera ut hinder, bland annat stora stenblock.

– Vi har satt upp hinder så mycket vi någonsin kan och arbetar ständigt med frågan, säger han.

Han påpekar också att det är tydligt skyltat att det är förbjudet med motortrafik inom området.

Benny Ferdinandsson tycker ändå att både kommunen och Rikstens Friluftsstad AB borde göra mer.

– Det borde verkligen ligga i deras intresse att se till att det inte kör motorcyklar i området om de vill ha en friluftsstad, säger han.

Fakta

Cirka 2 500 bostäder byggs i friluftsstaden

Rikstens friluftsstad är en ny stadsdel som håller på att byggas på det gamla flygfältets område söder om Tullinge.

Friluftsstaden beräknas vara helt färdigbyggd om cirka 20 år och då kommer det bland annat att finnas 2 500 bostäder, en grundskola och flera förskolor.

De första familjerna flyttade in i december 2007.

För närvarande har runt 1 500 personer flyttat till stadsdelen.

Källa: riksten.se