Buss 401 kan få färre avgångar

Färre åker buss 401 till och från Älta. SL och Nobina vill nu ändra tidtabellen för linjen.
Färre åker buss 401 till och från Älta. SL och Nobina vill nu ändra tidtabellen för linjen.
SL och Nobina har skickat ut förslag om förändringar som rör busstrafiken bland annat i Nacka.

Linje 401 kan exempelvis få färre avgångar i rusningstrafik på eftermiddagar.

Från augusti vill SL och Nobina ändra tidtabellen för linje 401 mellan Älta och Slussen, för att få en ”jämnare tidtabell” under rusningstid. Enligt bolagen innebär det tre färre avgångar på linjen under rusningstid på eftermiddagar.

Anledningen till nedskärningen är enligt de två transportbolagen att fler resenärer från Älta väljer linje 801 vilket medfört en överkapacitet på linje 401.

På förslag är också att linje 401 under sommaren får en ny avgång under eftermiddagsrusningen, och tre färre avgångar under sommarens högtrafikperiod.

Linje 814, mellan Gullmarsplan och Tyresö strand, föreslås få utökad trafik under sommaren, från 20- till 15-minuterstrafik eftermiddagar.

Linje 821 mellan Nacka sjukhus och Tyresö centrum föreslås på grund av lågt resande under sommaren få 60-minuterstrafik istället för 40-minuterstrafik.

Nacka kommun och övriga berörda kommuner har till 4 april på sig att komma med synpunkter på förändringarna.