Buss 625 nedläggningshotad

Busstrafiken i Brottby och Kårsta påverkas i nytt förslag.
Busstrafiken i Brottby och Kårsta påverkas i nytt förslag.
Buss 625 mellan Danderyds sjukhus och Söderhall är nedläggningshotad.

- 665 går parallellt stora sträckor och kan ta 625:ans resenärer, säger Gösta Wolter, presskontakt på Nobina.

Det är inte tillräckligt många som reser med buss 625 för att entreprenören Nobina ska bedöma det som lönsamt att köra bussen.

I SL:s remiss om trafikförändringar nästa år som precis skickats ut till kommunerna går att läsa att man planerar att lägga ner linjen.

– Den går parallellt med 665 stora sträckor. Där det avviker finns ett ytterst litet resandeunderlag, säger Gösta Wolter, presskontakt på Nobina.

Nobina är entreprenör för buss 625 som tillhör Norrtäljetrafiken. Övrig trafik i Vallentuna körs av entreprenören Arriva.

I SL remissen finns en hel paketlösning för de Arrivabussar som kör kring Kårsta Söderhall och Brottby.

Förutom att buss 625 läggs ner planeras följande förändringar.

661 Vallentuna station- Kårsta ska sluta gå via Gillberga.

665 Vallentuna station- Kårsta: ska sträckan Söderhall – Kårsta får få två ytterligare avgångar. Sträckan Söderhall- Brottby ska få sex färre avgångar och motsatt riktning, Brottby Söderhall ska få fyra färre avgångar.

666 Ekskogens station -Stora Karby: får ändrad linjesträckning och alla turer förlängs till och från Brottby.

667 Stora Karby Gillinge – läggs ner.

669 (Danderyd) Karby – Ekskogen -Sättra – ny linje som ska kompensera för försämringar i övrig trafik. Fem av avgångarna ska gå direkt till och från Danderyd. De andra får förbindelse med 665 till Vallentuna och 676 till Tekniska högskolan.

Förutom detta påverkas även Roslagsbanans resenärer nästa år.

Eftersom SL bygger dubbelspår stängs tågtrafiken Stockholms Östra – Kårsta helt av helt av 23 juni till 16 augusti.

Påverkas du om förslagen blir verklighet? Mejla och berätta.

anna.wilson@mitti.se