ANNONS

Så ska buss 1 och 4 gå ännu snabbare

Linje 1 mellan Frihamnen och Stora Essingen.
Linje 1 mellan Frihamnen och Stora Essingen.
Förlängda och flyttade hållplatser, cykelfält som ryker och flera andra åtgärder ska få upp tempot på busslinje 1 och 4. Nu vill politikerna satsa 20 miljoner kronor på bussarna.
– Vi tror det får en betydande effekt, säger Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis.
ANNONS

Dålig framkomlighet har länge varit ett gissel för stadens stombussar. På nästa sammanträde i trafiknämnden väntas politikerna klubba igenom en satsning på 20 miljoner kronor för att förbättra framkomligheten för busslinjerna 1 och 4, som går från Stora Essingen till Frihamnen, respektive Gullmarsplan till Radiohuset.

Pålitligare trafik

Insatserna sätts främst in där hastigheterna är som allra lägst, under 12 km/h i medelhastighet. Det gäller bland annat Fleminggatan, Kungsgatan och Ringvägen.

Någon beräkning av hur många minuter snabbare bussarna kan gå med de nya åtgärderna har inte gjorts men Astrid Adelsköld på Keolis, som varit med och tagit fram åtgärderna tillsammans med tjänstemännen på trafikförvaltningen och Stockholms stad, är optimistisk.

– Det blir pålitligare och mer förutsägbar trafik. Man ska kunna lita på att bussen går lika fort oavsett tid på dygnet, säger hon.

Finns det fler åtgärder som ni från Keolis hade velat se?

– Jag tycker man kunde ha varit lite mer aggressiv i prioritering för bussen istället för bilen. Bland annat hade vi gärna sett att Kungsgatan öster om Sveavägen skulle bli bussgata liksom en bit till av Fridhemsgatan upp mot Fleminggatan.

Verklighet nästa år

Tidsplanen är att kunna genomföra förändringarna under 2019. Detta är den andra etappen i arbetet att förbättra framkomligheten för stombussarna.

Läs nedan hur din gata påverkas.

ANNONS
Fakta

Sex förändringar som ska förbättra busstrafiken

Hållplats Mariebergsgatan: Hållplatsen ska förlängas till drygt 60 meter. Detta för att undvika att bussarna hamnar i kö efter varandra.

Fleminggatan: Hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan ligger idag tätt intill varandra och föreslås slås samman till en ny hållplats ungefär på mitten. Mellan Pipersgatan och Kungsbroplan planeras ett delat körfält för buss och cykel. Det finns redan på andra sidan av Fleminggatan.

Kungsgatan: Mellan Kungsbroplan och Sveavägen ska framkomligheten öka, bland annat genom att endast varuleveranser och avfallshämtning tillåts på lastplatser.

Skanstull: Hållplats Skanstull i östlig riktning har varit problematisk, bland annat på grund av dubbelparkering. En ny refug mellan lastplats och körbana ska göra trafiksituationen tydligare.

Odengatan: Vid hållplats Stadsbiblioteket är köbildning av bussar vanligt. Därför ska hållplatsen flyttar till före korsning med Sveavägen vilket möjliggör förlängda hållplatser.

Gjörwellsgatan: Sträckan mellan Fyrverkarbacken och Rålambsvägen ska få kollektivtrafikkörfält. Cykelfältet kommer att tas bort och cykling får istället ske i busskörfältet.

Källa: Trafikförvaltningen Stockholms stad