Buss 541 kan få färre avgångar

Omodernt, säger Thunblad om förslaget.
Omodernt, säger Thunblad om förslaget.
Alla neddragningar av kollektivtrafiken är dåliga, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad om Trafikförvaltningens förslag att reducera turtätheten på linje 541.

Buss 541 mellan Jakobsberg och Vällingby kan komma att få sämre turtäthet.

Det framgår i trafikförvaltningens förslag på förändringar i kollektivtrafiken inför 2019.

Det handlar om sträckan Barkarby – Jakobsberg, där dagens fyra avgångar per timme i rusningstid föreslås bli tre, och endast två utanför rusningstid.

Många kritiska

Just förändringen för buss 541 har väckt mycket uppmärksamhet. Miljöpartiet har i ett pressmeddelande kritiserat förslaget och menar att bussarna på linjen redan idag är överfulla.

Trafikförvaltningen menar i sitt förslag att sträckan kommer påverkas av de stora byggen som utförs i området, och få resten av linjen att drabbas av sämre punktlighet och effektivitet.

Genom att minska turtätheten på delsträckan Barkarby – Jakobsberg hoppas man alltså att resten av linjens sträcka ska rulla lättare.

Finns alternativ

Som alternativ till buss 541 nämns stomlinje 178 samt pendeltåget, men kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad är ändå kritisk till förslaget.

Han menar att det är omodernt att föreslå en försämrad kollektivtrafik.

– Vi ska ju inte sitta och diskutera neddragningar i en region som växer rekordartat. Då måste man vara med på tåget även från Landstingets sida, menar han.

Alla Trafikförvaltningens förslag ska utredas ytterligare och de förändringarna som sedan klubbas igenom kommer börja gälla i december 2018.