ANNONS

Buss i stället för linbana i (C)-budget

Centerpartiet vill utreda om man kan ersätta linbanan till Väsjön med busstrafik via Norrortsleden.

Det är en av punkterna i centerns alternativa budgetförslag för 2017.
ANNONS

Även Centerpartiet presenterade ett alternativt budgetförslag för 2017 på kommunfullmäktiges sammanträde igår.

Till skillnad från Socialdemokraternas skuggbudget består centerpartiets förslag enbart av tilläggsyrkanden.

– Vi är ett borgerligt parti och har yrkat bifall till majoritetens förslag, men vi har lagt till en del saker, säger gruppledaren Lasse Kallander.

Bland annat vill centern satsa 5 extra miljoner på LSS-verksamheten, avsätta mer resurser till Kulturskolan samt låna pengar till solceller på taken till kommunens fastigheter.

Ett av de mer i ögonfallande förslagen är att kommunen ska göra en ny utredning om kollektivtrafik till Väsjöområdet – till exempel med eldrivna bussar.

– Med en direktbussförbindelse som går från Häggvik via Norrortsleden slippar man belasta Frestavägen och Edsberg med genomfartstrafik, säger Lasse Kallander.