Bussar överfulla på väg in mot city

När Roslagsbanan inte stannar vid Östra station blir busslinjer in mot Stockholm överfulla.

Ända fram till den 7 november pågår ombyggnationen av Östra station vilket gör att Roslagsbanan stannar redan vid Universitetet. Det har gjort att busslinjer in mot Stockholm, som normalt sett inte har så många resenärer, blivit betydligt mer populära.

– Det är på håret att man kommer ombord. Folk står i bussen ända fram till chauffören, berättar Vallentunabon Cajsa Delstam som brukar åka bussen ända in till slutstationen Humlegården.

Att behöva stå hela vägen till Stockholm, drygt 45 minuters restid, tycker hon är oacceptabelt.

– Det måste finnas en gräns för vad vi trafikanter som betalar månadskort ska behöva stå ut med.

Hon undrar också hur det egentligen kommer att gå i höst när resandet ökar.

– Det vete fåglarna om det räcker med att övergå till hösttidtabell, säger hon.

På Arriva, som både driver den aktuella busslinjen och Roslagsbanan, säger man sig vara medveten om problemet.

– Vi förstår att det kan ha blivit trångt precis när vi gick över till sommartidtabell och det fortfarande var många som inte gått på semester, säger Anna Rydne, presskontakt.

Kommer ni att klara hösten bättre?

– Den 1 augusti införs hösttidtabell och då blir det 15-minuterstrafik. Vi kommer också att sätta in extra långa bussar.

Det vete fåglarna om det räcker med att övergå till hösttidtabell

brandförsvaret häver Eldförbud i vallentuna

Vallentuna Det generella eldningsförbud som tidigare har gällt i Vallentuna kommun har upphävts av Storstockholms brandförsvar.

Brandförsvaret betonar ändå att det är viktigt att vara försiktig vid eldning och att det inte är lämpligt alls vid stark vind eller om marken är torr. Kom också ihåg att det i Vallentuna är förbjudet att elda trädgårdsavfall i ­tätbebyggt område, förutom under en vecka på våren och en på hösten.