Bussar tar unga till dagläger i skärgården

Tanken med daglägret är att deltagarna ska få göra roliga saker på lovet.
Tanken med daglägret är att deltagarna ska få göra roliga saker på lovet.
Sommarlov betyder glass, resor och lek för många barn. Men för dem som kommer från tuffa hemförhållanden kan det vara svårt att hitta meningsfull fritidssysselsättning. Det vill lägret Sköna dar ändra på.

Det är för tredje sommaren som daglägret Sköna dar hålls på Björnö i Stockholms skärgård. Här får unga från bland annat söderort hitta på roliga aktiviteter, som att segla, fiska och paddla.

Projektet är ett samarbete mellan ungdomsrörelserna KFUM Ängsholmen och KFUK-KFUM Stockholmsregionen, och vänder sig till unga som har dåliga ekonomiska förutsättningar, invandrarbakgrund eller dålig kunskap om Stockholms skärgård. Det kommer att gå abonnerade bussar till lägret från olika uppsamlingsplatser, däribland Järfälla.

– Ungdomarna kommer från olika platser i Stockholm och när de träffas skapas möten på en neutral plats, där bakgrunden inte har någon betydelse, säger Sanna Lindström som är projektledare.

Ungdomarna kan antingen besöka lägret på eget initiativ eller i grupp genom lokala föreningar. Man samarbetar även med ungdoms- och fritidsgårdar. Det kostar 50 kronor att delta, oavsett om man är med under en dag eller flera.

Många av barnen befinner sig i en utsatt situation, exempelvis riktar sig lägret till boenden för ensamkommande flyktingbarn. Men utsattheten är inget som man fokuserar på, tvärtom.

– Det handlar om att ungdomarna ska få ha kul på sommaren, säger Sanna Lindström.

Men det finns även andra positiva effekter med att rikta sig till den målgruppen, menar hon.

– Ensamkommande flyktingbarn kan få uppehållstillstånd snabbt, utan att ha så mycket förankring i Sverige genom språk eller vänner. Det här gör att de får en bredare syn på Stockholm.

Det är ännu inte spikat vilka datum som direktbussarna kommer att avgå från respektive område, den informationen kommer att läggas ut på webbplatsen www.skonadar.se framöver. Lägerverksamheten inleds vecka 25.