Ökad oro för nya Slussenterminalen efter bussbrand

Bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen ska stå klar år 2023.
Bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen ska stå klar år 2023.
Bussexplosionen vid Klaratunneln har väckt frågor kring den nya bussterminalen i Katarinaberget och om det finns risk för liknande olyckor där.
Men enligt Stockholms stad finns ingen anledning till oro.
– Det finns förstås aldrig några garantier, men bygget är gjort efter konstens alla regler, säger Eva Rosman, kommunikatör för nya Slussen.

En gasdriven buss fattade eld och exploderade utanför Klaratunnelns infart vid Tegelbacken i centrala Stockholm på söndagen.

Mitt i:s läsare har undrat om liknande kan hända i det nya bussgaraget som just hu håller på att byggas i Katarinaberget.

– Nej, det kan det inte. En liknande olycka kan inte hända i Katarinaberget då den är dimensionerad för bussar som drivs av fordonsgas, avseende både höjd och bränslesort, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för nya Slussen.

Vad händer om det börjar att brinna?

– Då finns det ett säkerhetssystem som träder i kraft. Det finns olika brandceller, vänthallen är till exempel en isolerad brandcell. Vi är trygga med att den anläggning vi bygger kan klara av en brand, säger Eva Rosman och fortsätter:

– Det finns förstås aldrig några garantier, men den är byggd efter konstens alla regler. För att möta de krav som ställs för att vara säker.

Omtalad fråga

Brandsäkerheten i den nya bussterminalen har sedan bygget planerades varit en omtalad fråga. Så sent som 25 februari kritiserade professor Bo Janzon att man inte tillräckligt undersökt risken för gasexplosioner i en artikel i Svenska Dagbladet.

Men Eva Rosman säger att riskbedömningen som gjorts är tillräckligt omfattande. Enligt en sannolikhetsberäkning som projektet gjort så är det 0,0000205 procents risk att någon skulle dö i en olycka under ett år i den nya terminalen.

– Man ska inte känna oro för att använda bussterminalen, varken som förare eller som passagerare, säger hon.

Sprängkraft på två kilo dynamit

Erik Egardt är brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt honom har en gasbuss ofta sju tankar med en tankvolym på 214 till 314 liter. Och varje tank har en sprängkraft som motsvarar två kilo dynamit. Men så länge bussarna går i linjetrafik är det säkert, menar han, och om bussgaraget i Katarinaberget säger han:

– Jag vet inte hur det är projekterat. Jag förutsätter att det har gjorts en bra utredning och att man har en djup kunskap om gasdrivna bussar, säger Erik Egardt.