Min lokala hjälte

Busschaufför om Nobinas förklaring: ”svammel”

Inget lätt projekt att ta sig till Handen.
Inget lätt projekt att ta sig till Handen.
Att det inte skulle kunna gå en buss via Länna Gård mot Handen är "svammel" menar en busschaufför som vill vara anonym. I augusti kommer dessutom bussturen 825 dras in helt.

- De förändringar vi gör är för att så många som möjligt ska få det bättre, säger Daniel Mohlin, affärsutvecklare på Nobina.

Förra veckan skrev Mitt i om en indragen hållplats vid Länna gård som orsakade problem för boende i området som istället ville ta sig vidare mot Handen på ett smidigare sätt och följa den omdirigerade trafiken i samband med Vegabygget. Bussbolaget Nobinas trafikplanerare rekommenderade resenärerna en promenad på drygt 2 kilometer eller alternativet – buss 830 – en lång omväg med bussbyte i Farsta. Något en busschaufför, som vill vara anonym, menar är ”svammel” och ställer sig kritisk till. Chauffören anser att nattbuss 893, som går förbi Länna Gård, via Ica maxi och mot Handens närsjukhus även skulle kunna gå dagtid. Enligt bussbolaget var det inget alternativ när beslutet fattades.

– Vi tog beslutet att 830 ersätter 835. Underlaget motiverade inte att dra en busslinje från Vega, via Länna och sedan söderut på motorvägen, säger Daniel Mohlin, affärsutvecklare på Nobina.

Men det är inte bara en indragen hållplats som retar Haningeborna, eller kanske mest oroar. Mitt i har ett flertal gånger under våren skrivit om turerna kring förändrad busstrafik i Haninge. Bland annat om linje 869 mot Dalarö som planerades att slopas i våras men som fortfarande hänger kvar.

– Från och med augusti kommer inga förändringar att ske men det är inget beslut fattat ännu, säger Daniel Mohlin.

En tur som däremot försvinner den 22 augusti är linje 825.

– Den går till stor del parallellt med buss 824 så den tillför inte tillräckligt mycket. Det ger mer för flera om vi utökar turerna på buss 824 istället för 825, säger han.

Det bussbolaget har att förhålla sig till är riktlinjer för länet som finns i Trafikverkets omdebatterade RIPLAN (Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län). Förenklat kan man säga att underlaget styr bussarnas överlevnad – färre resenärer genererar generellt i färre turer. Dock finns områden där bussar går som har få resenärer, eftersom det finns riktlinjer om att det ska finnas samhällsservice att kunna resa även om man inte har bil.

– Vi har självklart förståelse för att folk blir oroliga och har synpunkter på när en busslinje förändras. De flesta som åker buss är väldigt beroende av oss, men de förändringar vi gör är för att så många som möjligt ska få det bättre, säger Daniel Mohlin.