Bussförarna förses med gps

TÄBY Bussoperatören Arriva har ett gps-system som lagrar information om hur förarna kör.

Enligt Arriva används den lagrade informationen för att utveckla förarnas körning. Någon övervakning av de anställda handlar det inte om, lovar företaget.

Bussarbetarnas riksorganisation hävdar dock att systemet strider mot personuppgiftslagen och anmälde nyligen arbetsgivaren till Datainspektionen. Men utan resultat.

Datainspektionen har svarat att myndigheten inte har något att invända så länge Arriva inte i realtid kontrollerar hur de anställda utför sitt arbete.