Linje 168 mellan Östberga och Gullmarsplan kan dras in

buss
Slutåkt? Busslinjen mellan Östberga och Gullmarsplan kan försvinna.
Om Gullmarsplan inte får ett nytt hållplatsläge under ombyggnaden kan linje 168 som går mellan Östbergahöjden och Gullmarsplan läggas ner.
Det innebär att en av två busslinjer till området försvinner.

När Gullmarsplan byggs om och tunnelbanan byggs ut minskar terminalkapaciteten vid Gullmarsplan.

Den södra terminalen – som linje 168 trafikerar – kommer delvis förvandlas till en byggarbetsplats när tunnelbanans blå linje byggs ut. Om nytt hållplatsläge inte ordnas kommer linje 168 att behöva läggas ner, enligt trafikförvaltningen i landstinget.

Därför utökas turtätheten på linje 134 mellan Östbergahöjden och Liljeholmen. Resenärer hänvisas också till tvärbanan.

En av två busslinjer

Men det här skulle innebära att Östberga blir ännu mer avskuret och isolerat. En av två busslinjer till området försvinner i så fall. Östbergabor har tidigare lämnat namnunderskrifter till lanstinget i ett upprop för tätare busstrafik.

Varför väljer ni att lägga ner en linje till Östberga som redan har dåligt med kollektivtrafik?

– Att just linje 168 övervägs att läggas ned, om inte linjen får ett nytt hållplatsläge på Gullmarsvägen, är för att antalet busslinjer måste minskas från södra delen av Gullmarsplan, skriver Aleksander Krajisnik, presstalesperson på trafikförvaltningen, i ett mejl.

Ett alternativ är dock att flytta vissa busslinjer till den norra terminalen där buss 160 och 144 stannar.

– För att det ska vara möjligt behöver ett nytt hållplatsläge anläggas på Gullmarsvägen. Dialog pågår med Stockholms stad om möjlighet till hållplatslägen på denna plats, skriver Aleksander Krajisnik.

Trafikkontoret skriver i sitt remissvar till trafikförvaltningens förslag att man önskar en helhetssyn och ett förtydligande kring Gullmarsplans tillfälliga lösningar och dess konsekvenser med tanke på risken att busslinje 168 kan komma att dras in. Trafikkontoret skriver att man ser det som negativt med tanke på Östbergas begränsade kollektivtrafikkopplingar till omgivningen.