Busslinjer dras om efter alla klagomål

Många har varit kritiska mot busstrafiken som ersätter Lidingöbanan. Det är svårt att ta sig mellan områdena på sydöstra Lidingö.

Nu presenterar SL en provisorisk lösning på en del av problemen.

Lokaltidningen Mitt i och Lidingö Tidning har tidigare rapporterat om att det kommit in många klagomål till SL om ersättningsbussarna på Lidingö.

Många har varit missnöjda med att resor som tidigare tagit 5–10 minuter i stället tar omkring 40 minuter.

Efter påtryckningar från resenärer, politiker och kommunen verkar nu SL ha tagit till sig kritiken och presenterar en än så länge provisorisk lösning.

– Det blir bättre koppling på östra Lidingö i Larsberg, Bodal och Baggebyområdet, säger Jesper Pettersson, presskontakt på SL.

Det är ersättningsbuss 21L som dirigeras om i den första etappen.

– Nu kommer 21L att köra till Lerbovägen i stället för till Larsberg. Där kommer man att kunna byta till linje 21X, säger Jesper Pettersson.

Även den kritiserade anknytningen i Larsberg kommer att justeras för att resenärerna ska få kortare restider.

– Tidigare åkte bussen till Larsbergs centrum, nu kommer den att köra till Larsbergs station, säger Jesper Pettersson.

Detta är alltså de kortsiktiga lösningarna som beräknas träda i kraft den 2 september. De mer permanenta förändringarna beräknas vara på plats till månadsskiftet september/oktober, men vad dessa kommer att innebära vill Jesper Pettersson ännu inte gå in på.

Flera politiker har varit kritiska mot planeringen och har krävt åtgärder från SL. Bland andra har Thomas Bengtsson (MP) och Göran Tegnér (FP) har tryckt på i frågan.

Göran Tegnér tycker att förändringarna verkar gå åt rätt riktning.

– Det låter mycket bra att linjen för bussen 21L förlängs. Det var precis det jag föreslog. Det görs successiva förbättringar och dessutom är det bra att det numera är femminutersstrafik från Gåshaga och Käppala, vilket förkortar väntetiden, säger Göran Tegnér.

Ersättningsbussarna ska trafikera sträckorna fram till att Lidingöbanan öppnar igen vid årsskiftet 2014-2015.

Fakta

Flest klagar på planeringen

Lidingöbanan stängdes den 21 juni i år och sedan dess har det inkommit cirka 143 synpunkter på ersättningsbussarna till SL:s kundtjänst.

Under de 19 första dagarna i augusti kom 58 synpunkter kommit. Det här gällde klagomålen: