Nya busslinjer planeras i Upplands-Bro

Flera förändringar kan påverka pendlare i Upplands-Bro.
Flera förändringar kan påverka pendlare i Upplands-Bro.
Trafikförvaltningen planerar flera förändringar i busstrafiken, inför ett tidtabellsskifte i december 2018. Mitt i Upplands-Bro har kartlagt förslag som berör pendlare i kommunen.

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby.

Kan få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591, vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla, enligt Trafikförvaltningen. I och med detta kortas restiden till Jakobsbergs station och Upplands-Bro med cirka 12 min.

Karta över förslagen förändring för nattlinje 591. Foto: Trafikförvaltningen.

Linje 554 Råby – Kista centrum

För att korta restiden för resenärer till och från Bro övervägs linjen gå via Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Hållplatserna Tibble torg, Tvärvägen och Kyrkvägen utgår.

Resande från Brunna och Tibble kan i dagsläget byta till linjen vid Kungsängens station. Linjens turtäthet är oförändrad och den nya sträckan ger fler möjligheter till Ekhammarskolan och Upplands-Brogymnasiet.

Linje 555 Kungsängens station – Kvista

Övervägs att förlängas från dagens ändstation i Kvista till Säbyholm med varannan tur. Området Rättarboda och Säbyholm är i dag område för permanentbostäder, där planer finns på att bygga fler bostäder. I dagsläget bor cirka 450 permanentboende i områdena och de har endast fem bussavgångar per dygn och riktning med linje 556, mellan cirka klockan 06.30-17.30. Med denna förlängning får områdena en utökning från cirka 130- minuterstrafik under begränsade tider, till att få 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 05.30- 01.00.

Ut på remiss

Förslagen tar sikte på ett tidtabellsskifte i december 2018. Nu ska de ut på remiss till alla kommuner och även till funktionshindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.