Min lokala hjälte

Bussrunda ska ge bättre integration

En guidad busstur gör att nyinflyttade kommer in snabbare i kommunen.

Det tror Värmdös kultur- och fritidsnämnd, som nu har gett förvaltningen i uppdrag att utreda konceptet.

Nämndens ordförande Fredrik Sneibjerg (FP) är förslagets initiativtagare. Tanken väcktes utifrån egna erfarenheter av Värmdöbors attityd mot nyinflyttade.

– När jag flyttade hit var jag inte en del av samhället. Det är fortfarande så att många säger till mig att: ”Ja ja, men du har ju har ju precis flyttat hit”. Det var de här underliggande strömningarna i detta lilla brukssamhället som fick mig att vilja göra något, säger Fredrik Sneibjerg, som började titta på hur andra kommuner i landet lyfter fram sina kommuner och upptäckte att flera använde sig av bussrundturer.

Arbetsnamnet i kultur- och fritidsnämnden blev ”integrationsbuss”.

– Vi har så många saker som vi skulle kunna visa för de nyinflyttade, säger Fredrik Sneibjerg,

Varje år flyttar i snitt 600 personer till Värmdö. Om de lär sig om kommunen tror Fredrik Sneibjerg att de också integreras snabbare.

Kultur- och fritidsförvaltningen utreder nu kostnaderna för bussturen och tar fram ett förslag på rutt. Fredrik Sneibjerg hoppas på att bussturen ska avslöja smultronställen som det annars kan ta flera år att upptäcka. Många frågeställningar om kommunen ska också besvaras under turen.

– Varför betar får vid Farstadal, var finns badplatserna som inte är allmänt kända och vilka historiska lämningar finns? tar Fredrik Sneibjerg som exempel på frågor som han hoppas blir besvarade under bussturen.

Bussturerna kan också komma att omfatta kommunens historia, affärscentrum samt kommunal service såsom bibliotek, bad och idrottsanläggningar.

I maj lämnar kultur- och fritidsförvaltningen ett förslag till nämnden. Där ska det stå hur bussturen skulle kunna se ut och hur långt den skulle sträcka sig.

Vi har så många saker som vi skulle kunna visa för de nyinflyttadeFredrik Sneibjerg (FP)