Bussterminalen i Slussen blir av

En av dem som inte tycker om den omdiskuterade idén att spränga i Katarinaberget är Ulla-Liza Blom från Östermalm, som ofta åker från Slussen till sitt fritidshus i Sollenkroka.
En av dem som inte tycker om den omdiskuterade idén att spränga i Katarinaberget är Ulla-Liza Blom från Östermalm, som ofta åker från Slussen till sitt fritidshus i Sollenkroka.
Nu står det klart att Stockholm trots allt går vidare med en bussterminal i Katarinaberget.

– En nyckel till att det nu går är att det blir ett större tillskott från statens sida, säger projektchefen Mårten Frumerie.

I april i år stoppades detaljplanen för den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen. Frågan hamnade återigen på politikernas bord – tillbaks på ruta ett. Nya placeringar diskuterades och Gullmarsplan nämndes som ett ­alternativ.

Men genom en ny uppgörelse mellan Stockholms stad, landstinget och Nacka och Värmdö kommuner står det nu klart att politikerna går vidare med terminalen i Katarinaberget.

– Det behövs en terminal här i Slussen, men jag tycker inte om att man ska spränga i Katarina­berget, säger Ulla-Liza Blom från Östermalm, som ofta reser med bussen till sitt fritidshus i Sollenkroka på Värmdö.

Uppgörelsen innebär att terminalen i berget krymper från 20 busshållplatser till 17. Det är den framtida tunnelbanan till Nacka som förändrar storleken. Vid Nacka forum ska bussterminalen få 15 påstigningsplatser, enligt överenskommelsen.

Även finansieringen av bussterminalen har slagits fast. Den beräknas kosta drygt 1,4 miljarder kronor och staten betalar hälften via länsplanen för infrastruktur, landstinget betalar 25 procent och Stockholms stad 25 procent.

Nästa steg blir att Stockholms stad tar fram en ny detaljplan. Men det kommer att dröja innan den nya terminalen blir klar.

– Som tidigast kan vi sikta på att den blir färdig 2021, säger Mårten Frumerie, projektchef för Slussen.

Under byggtiden kommer en provisorisk terminal att byggas på Stadsgårdsleden.

– Under en del av perioden så kommer terminalen vara kvar där den är i dag, men någon gång 2016 eller 2017 ska den tillfälliga terminalen byggas, säger Mårten Frumerie.

Bussarna ska då stanna och släppa av resenärerna vid sex ankomstplatser på höger sida om ­vägen, innan de kör runt och stannar till vid 18 påstigningsplatser på andra sidan.

Sträckan mellan Londonviadukten och Slussen får då ett bilkörfält och ett kollektivkörfält i varje riktning.

Bilkörfältet på Stadsgården, som går som en ramp mellan Stadsgårdsleden och upp på Slussen, försvinner och ersätts av en trottoar, för att gående ska kunna ta sig in i höghusen.

Saltsjöbanan kommer under en del av byggtiden inte att gå ända in till Slussen utan stanna i Henriksdal, vid en provisorisk station.

– Sedan blir det två spår in till Slussen, säger Mårten Frumerie.