Ny dom om bussterminalen – kör över närboende

Terminalen byggs in i Katarinaberget, bussarna kör in och ut vid Stadsgårdsleden.
Terminalen byggs in i Katarinaberget, bussarna kör in och ut vid Stadsgårdsleden.
Vänthallen i den nya terminalen blir cirka 200 meter lång, 16 meter bred och 8 meter hög
Vänthallen i den nya terminalen blir cirka 200 meter lång, 16 meter bred och 8 meter hög
Byggstarten för den nya bussterminalen i Katarinaberget är planerad till år 2019 .
Byggstarten för den nya bussterminalen i Katarinaberget är planerad till år 2019 .
Staden jublar. Bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen har fått grönt ljus av mark- och miljödomstolen.
Men än kan inte spaden sättas i jorden.

I helt nya bergrum under Mosebacke och Katarinaberget vill staden bygga den nya bussterminalen till Slussen. Och nu ger mark- och miljödomstolen sitt godkännande.

– För oss är det ett stort steg. Vi är naturligtvis glada, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för nya Slussen.

Byggandet av bussterminalen har kantats av strider. De första ritningarna underkändes. Och högljudda kritiker, som närboende och organisationer, tycker att terminalen inte ska byggas. Man har flaggat för allt från säkerhetsrisker, som brand och ras. Men kritik har även riktats mot hur detaljplaneprocessen har skötts.

Närboende får nobben

Men mark-och miljödomstolen avslår eller avvisar samtliga 13 överklaganden. Några av dessa överklagande fick nobben eftersom de bor utanför planområdet .

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, senast den 23 februari. Så ingen spade kan sättas i jorden innan beslutet vunnit laga kraft.

Byggstarten för den nya bussterminalen i Katarinaberget är planerad till år 2019 och den kommer att tas i bruk tidigast 2023.

Fakta

Några argument mot terminalen

”Efter byggnationen finns stora risker för ras, sättningar och ändrade grundvattennivåer.”

”Riskerna för brand och explosioner i terminalen är oacceptabla.”

”Vibrationer från arbetena kan skada värdefulla byggnader och vegetation.”

”Det finns alltför stora risker med att bygga en bussterminal i berget. Brandfara och attentatsrisk är allvarliga faror. ”

”Det finns miljörisker av skilda slag som grundvattenpåverkan, avloppstunnlar, sättningar i berget och annat.”

”Detaljplanen innehåller flera allvarliga brister och direkta försämringar jämfört med den befintliga terminalen.”

”Nyttan av terminalen står inte i proportion till de höga riskerna för människors liv och hälsa, de stora ingreppen i miljön, den höga energiåtgången för driften och de sannolika kostnaderna för säkerhetsövervakning, ersättning för skador på kulturmiljö och byggnader.”

Källa: Mark- och miljödomstolen