Busstorg avhandlades – tiggeridebatt tog över

Debatt i KF
Busstorget i Kista skulle debatteras, men Bo Sundin (M) ledde in diskussionen på tiggeri.
Bo Sundin (M) påpekade att otryggheten på Kista busstorg till viss del beror på EU-migranter som tigger. Men han fick flera mothugg under kommunfullmäktigemötet.
– Jag skulle vilja påstå att det är den fysiska miljön som är problemet, sade finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Bo Sundins interpellation om Kista Busstorg ledde till het debatt under kommunfullmäktiges möte i måndags kväll. Moderaten menar i sin skrivelse att busstorget har blivit en otrygg plats som behöver rustas upp för att öka tryggheten. Under mötet nämnde han också EU-migranter som tigger i området.

– Sedan kan jag inte låta blir att ta upp frågan om tiggeriet. Det är en helt annan fråga egentligen. Många företagare har vittnat om att det blivit fler inbrott under tiden de befunnit sig här, sade han och syftade på EU-migranter.

Men snart fick han mothugg av finansborgarrådet Karin Wanngård (S). Hon erkände att konstruktionen vid Kista busstorg inte är optimal och påpekade att det är den fysiska miljön som måste åtgärdas för att platsen ska bli tryggare, inte att få bort personer som ber om pengar.

– När det gäller tiggeriet så anser jag inte att vi ska förbjuda tiggeri, men däremot måste vi arbeta med frågan aktivt. Och när det gäller bosättningar så ska de avhysas, vi ska inte ha några illegala bosättningar i staden, sade hon.

”Man gör sociala problem till säkerhetsproblem”

Sissela Nordling Blanco (FI) gick också upp i talarstolen.

– Jag välkomnar en diskussion om hur vi skapar en tryggare stadsmiljö. Men jag blir riktigt bekymrad när Bo Sundin tar upp tiggeriet som en otrygghetsfaktor, för det blir en avhumanisering av människor i en väldigt utsatt position. Man gör sociala problem till säkerhetsproblem, sade hon.

Den politiske vilden Richard Wall, som  valdes in för Sverigedemokraterna men blev utesluten efter uttalanden om ”tjusiga tiggarkvinnor”, undrade om Bo Sundin hade några belägg för att det var just EU-migranterna som begått inbrotten som företagarna i Kista påtalat. Det visade han sig inte ha.

– Det finns ingen statistik på det, sade Bo Sundin (M).