Butik får inte kameraövervaka

Butiken i Vallentuna fick inte tillstånd till kameraövervakning.
Butiken i Vallentuna fick inte tillstånd till kameraövervakning.
Klotter och ungdomar som hänger på kvällarna är inte tillräckligt för att kameraövervaka en allmän plats utanför en butik i Vallentuna.

Det slår Länsstyrelsen fast i ett beslut.

Matbutiken sökte tillstånd hos Länsstyrelsen för kameraövervakning eftersom kvällarna utanför butiken upplevs som stökiga med mycket ungdomar som hänger utanför, både innan och efter stängningsdags.

Upprepade gånger har butiken utsatts för klotter och även annan skadegörelse, enligt ansökan som butiken skrivit. Både personal och kunder ska också ha känt obehag när de passerat ungdomarna.

Därför vill butiken sätta upp sju kameror runt om.

Länsstyrelsen menar dock att det underlag som presenterats inte visar att platsen som ska övervakas är tillräckligt brottsutsatt för att ge tillstånd till kameraövervakning. När det gäller kameraövervakning väger allmänhetens integritetsintresse tyngst, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut. På en så pass stor och allmän plats som ansökan anser är allmänhetens intresse att kunna vara där utan att filmas störst, slår Länsstyrelsen fast.