Butik fick fel benämning

Rättelse I förra veckans tidning fanns en artikel om en amulett som hittats i Tyskland.

I artikeln förekom ett fel. Madeleine Tigerschiöld som citeras i artikeln driver inte ett antikvariat utan en antikhandel.