Butik filmar sina anställda olagligt

Det saknas skäl att övervaka personalen, menar Datainspektionen.
Det saknas skäl att övervaka personalen, menar Datainspektionen.
Butiken i Sundbyberg övervakar sina anställda - nu måste de montera ned en kamera efter ett beslut av Datainspektionen.

Datainspektionen har konstaterat att en matbutik i Sundbyberg övervakar sina anställda i strid med kameraövervakningslagen. Övervakningen sker vid butikens personalingång, pantrum, kassarum, lager och lastkaj.

Datainspektionen har bedömt att övervakningsintresset inte väger tyngre än de enskildas intresse av att inte övervakas.

Mataffären ska därför upphöra med kameraövervakningen under arbetstid och ta ner en av kamerorna. Eftersom affären inte heller informerar om att kameror finns uppsatta vid platserna, måste de även sätta upp skyltar.

Att ha kameror på platser dit inte allmänheten har tillträde är inte tillståndspliktigt. Man måste själv se till att förutsättningarna uppfylls enligt lagen, men i det här fallet har det alltså inte gjorts.

Ett av butikens skäl till att använda kamerorna är att de anser sig vara utsatta, och enligt dem inträffar regelbundet incidenter i butiken som skulle kunna bli allvarliga.

Men utöver kassarummet bedömer Datainspektionen att butiken inte visat att platserna är brottsutsatta. Det finns inga andra anledningar för butiken att ha kameraövervakning med bildinspelning på arbetstid. Inte heller att det gjorts tillräckligt för att begränsa övervakningen för att inte överskottsinformation ska samlas in.

Affären uppmanas nu se över sina rutiner gällande kameraövervakningen.