Butik förbjuds att skära mat i maskin

Lidingö En matvarubutik på Lidingö har en skärapparat som är så farlig att personalen omedelbart förbjuds att använda den. Maskinen saknar skydd mot oavsiktlig beröring av skärklingan.

Arbetsmiljöverket har nu hotat med vite på 5 000 kronor om maskinen används.