Butik har ­olagligt lotteri

Huddinge Lotteriinspektionen misstänker att en butik i kommunen olagligt anordnar lotterier på elektroniska spelautomater. Nu hotar myndigheten att vidta åtgärder om inte butiken självmant slutar.

Den som medvetet eller av grov vårdlöshet olovligen anordnar lotteri döms, om brottet inte är ringa, till böter eller fängelse i högst två år.