Butik måste städa bättre

TÄBY Södra Roslagens livsmedelsinspektör har hittat så stora brister vid en sushibutik i Täby att inspektören nu riktar ett föreläggande mot verksamheten för att komma till rätta med problemen.

Enligt förelägganden måste ägaren laga inredning och städa.

Besöket skedde i oktober och inspektören kommer att göra ett nytt besök för att följa upp ärendet och kontrollera att företaget vidtagit åtgärder.