Butik säljer giftigt rengöringsmedel

TYRESÖ En butik i Tyresö importerar och säljer ett rengöringsmedel som innehåller för höga koncentrationer av ämnet nonylfenol. Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Det har även misstänkt hormonstörande egenskaper, enligt ett brev som Kemikalieinspektionen skickat till företaget.

Myndigheten hotar med böter eller polisanmälan om företaget inte slutar att sälja rengöringsmedlet.