Butiker fast i smuggelkontroll

HANINGE Förra fredagen utförde Haningepolisen tillsammans med kommunen en kontroll av smuggelgods i butiker.

I två butiker hittades tobaksvaror som inte var punktbeskattade i Sverige, vilket tobaksvaror måste vara. Bland de påträffade tobaksvarorna återfanns bland annat snus. Men inte i några större mängder. En butik är misstänkt för olovlig befattning med smuggelgods och en butik för brott mot punktskattelagen.