Butiksägare ska besöka skolorna

Nu ska snatterier och busliv i Lidingös butiker stävjas.

Genom besök i skolorna ska handlare och polisen motivera elever att sköta sig när de besöker affärer.

Ofta händer det vid lunchtid. Grupper av högljudda och stökiga skolungdomar kommer in i livsmedelsbutikerna och stör personal och kunder. Vid besöken förekommer också en del snatterier.

Som Lidingö Tidning tidigare har berättat har problemen ansetts så allvarliga att brottsförebyggande rådet på Lidingö samlade polis, butiksägare och rektorer till ett möte i mitten april. Målet var att ta fram en handlingsplan mot buslivet.

– Vi bestämde bland annat att handlare och butiksägare ska besöka skolorna vid terminsstarten i höst, säger Paulina Jagric, samordnare vid Lidingös brottsförebyggande råd.

Polisen ska då upplysa om de rättsliga konsekvenserna av att snatta. Men även lockande ”morötter” kan delas ut.

– Handlarna ska berätta att eleverna har möjlighet att få en praoplats, men att möjligheten minskar om man busat eller snattat i butiken, säger Paulina Jagric.

Huvudsyftet med besöken är dock att bryta anonymiteten. Eleverna ska få se vilka som arbetar i butiken, och kanske få en relation till dem.

Den planerade mobiliseringen mot snatterier och busliv kräver att vuxenvärlden samordnar sig.

– Tidigare har det hänt att handlare velat vara snälla när någon snattat något till ett lågt värde. Men i fortsättningen ska alla snatterier polisanmälas oavsett värde, säger Paulina Jagric.

Elevernas snatterier innebär inga stora ekonomiska förluster för handlarna. Det gör däremot de återkommande stölderna av oxfilé, kaffe och hushållsapparater. Nyligen dömdes en rysk medborgare till villkorlig dom för stöld av oxfilé för 2 346 kronor från Willys på Lidingö.

Enligt polisen finns det ett stort mörkertal kring de stöldernas omfattning.

– Vi känner ju bara till dem som åker dit. Men vi vet att ligor och tjuvar från andra sidan Östersjön förekommer, och att stölderna också begås av missbrukare som är i behov av pengar, säger Claes Trotzig vid Lidingöpolisen.