Restaurang tvingades stänga

Sollentuna Kommunen stängde en lunchrestaurang i Sollentuna i somras.

Miljö- och hälsoskyddsenheten gjorde en oanmäld kontroll i juni, där man bedömde att restaurangen inte efterlevde livsmedelslagstiftningen. Kommunen menade att det fanns brister i rengöringen och att man förpackade livsmedel så dåligt att de riskerade att kontaminera varandra eller att förorenas av omgivningen. Dessutom saknade alla varor i frysen märkning vad gällde innehåll och datum.

Först i augusti, efter ytterligare en misslyckad kontroll, hade restaurangen åtgärdat samtliga brister och tilläts öppna.