Ny BVC öppnar i Tensta

Nytt BVC öppnar i Tensta
Nytt BVC öppnar i Tensta
Tensta får en ny barnavårdscentral på Tenstagången 24. Förra veckan godkände landstinget att ett privat företag får bli en del av vårdvalet.

– Nu blir det mer vård att välja på i Tensta för familjer. Jag välkomnar att fler vill bidra till en god vård för barnen. Genom vårdvalet som vi har i Stockholm bygger vi ut vården och gör så att det finns flera olika alternativ, säger Ella Bohlin (KD), barnlandstingsråd.

Carolus AB har godkänts för att ha öppet sin BVC sedan den 4 maj. Vårdvalet för barnavårdscentraler innebär att vem som helst som uppfyller landstingets krav och blir godkänd kan öppna en mottagning för barnhälsovård i Stockholms län.

Det övergripande målet för barnavårdscentralerna är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter.