”Bygg 7 000 bostäder i Nackareservat”

Stockholms handelskammare vill ta mark i anspråk i naturreservaten Velamsund och Skarpnäs i Nacka, för att bygga bostäder.
Stockholms handelskammare vill ta mark i anspråk i naturreservaten Velamsund och Skarpnäs i Nacka, för att bygga bostäder.
Bygg 7 000 bostäder i naturreservaten Velamsund och Skarpnäs i Nacka.

Det föreslår Stockholms handelskammare för att råda bot på bostadsbristen i Stockholms län.

Enligt handelskammaren har det inrättats 35 000 helt nya naturreservat i Stockholms län de senaste 20 åren, att jämföra med 7 000 hektar som tagits i anspråk för nya bostäder.

Vissa reservat med ringa skyddsvärde bör bebyggas, tycker handelskammaren, för att råda bot på bostadsbristen.

Totalt kan 100 000 bostäder byggas i 17 naturreservat runt om i länet, anser handelskammaren.