”Bygg badbryggor vid Tanto”

Nya stranden i Tanto
Badbryggor, nya hundrastområden eller alkoholförbud. Södermalmsbornas intresse för att lämna medborgarförslag ökar. Förra året kom mer än dubbelt så många förslag som året innan.

Under 2012 passade allt fler Södermalmsbor på att försöka påverka sin närmiljö genom att lämna in olika medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen.

Totalt kom 48 stycken in, det kan jämföras med 2011 då stadsdelsnämnden endast fick in 19 förslag.

– Jag tror man har fått upp ögonen mer för den här möjligheten eftersom det har skrivits en del om det i lokalmedia, säger Krister Sundgren, informatör på stadsdelsförvaltningen.

Medborgarförslagen gäller vitt skilda saker som upprustning av lekparker, större uteserveringar, konstgräs på bollplaner och planteringar.

22 av de 48 förslagen har behandlats av nämnden. Av dem man har gått vidare med finns bland annat alkoholförbud i Tantolunden som ska utredas ytterligare, en specialblomsterplantering inför Pride-festivalen samt ett hundrastområde i Fåfängan som man gått vidare med och ansökt om hos Kommunfullmäktige.

Ytterligare förslag väntar på utredning exempelvis det om att bygga badbryggor vid badplatsen i Tantolunden, som ett sätt att förlänga och utöka den överbefolkade stranden. Det ska upp i nämnden i februari.

Men flera av förslagen som kommer in behandlas inte alls.

– Det beror på att de gäller sådant som inte är vårt ansvarsområde som exempelvis gator och trafik. Men då skickar vi dem vidare berörd förvaltning som exempelvis trafikkontoret, säger Krister Sundgren.

För att förslagen ska behandlas av stadsdelsnämnden måste de röra sådant som är nämndens ansvar som exempelvis förskolor, äldreomsorg, social omsorg och parkskötsel.

– Vem som helst som bor på Södermalm får skicka in förslag, det får även de som verkar här som föreningar som är aktiva på Södermalm, säger Krister Sundgren.

Att få sitt medborgarförslag behandlat tar minst tre månader men kan även dröja längre.

– Om det gäller sommaren som kommer in nu så kan det hända att man skjuter på det.

Byggandet av nya badbryggor ska ”förlänga” stranden i Tanto, det hoppas en Södermalmsbo som lämnat in förslaget som behandlas i nämnden i februari.