Bygg entré till T-banan vid Nytorget

Del av den nya linjen ska nå T-centralen via Kungsträdgården och fortsätta till Nacka via bland annat Sofia station och station Hammarby kanal.
Del av den nya linjen ska nå T-centralen via Kungsträdgården och fortsätta till Nacka via bland annat Sofia station och station Hammarby kanal.
Bygg en enté till tunnelbanan vid Nytorget. Oro för hälsa och boendemiljö under byggtiden. Så tycker en del Söderbor om planerna på nya tunnelbanestationer vid Sofia och Hammarby kanal.

Cirka 400 synpunkter kom in från medborgare på den nya tunnelbanesträckningen till Nacka och södra Stockholm och som presenteras i en sammanställning av landstinget.

Bland den allmänhet som hört av sig är många oroliga för hur de kommer att påverkas under byggtiden, av tung trafik, sprängningar etcetera, och de anser det viktig att de inte kommer att störas allt för mycket under en längre tid.

Men många har också förslag nya placeringar av entréer till tunnelbanan för Sofia station. Ett fyrtiotal vill att en entré till stationen skapas vid Nytorget. Ett tiotal personer vill flytta en av de södra föreslagna stationsentréerna till Skånegatan Erstagatan.

Just vad gäller station Sofia uttrycker ganska många oro över att stationen ska ligga placeras långt under marken och endast kan nås med hiss. Vad händer om det börjar brinna, eller vad händer om den fastnar eller är ur funktion.

Vid Station Hammarby kanal finns det en del undringar om vad som händer med busslinjerna i området under byggtiden. En del tycker också att förgreningen av de båda linjerna från Nacka och Hagsätra som idag föreslås vid Sofia station istället skulle förläggas vid station Hammarby kanal.

Också här finns det många spridda idéer om var entréerna till tunnelbanestationerna ska ligga. En handfull föreslår exempelvis att den södra stationsentrén kan förläggas vid Lumatorget.