Bygg på Bogesund och dämpa bostadsbristen

Handelskammaren menar att många kommuner missbrukar möjligheten att inrätta naturreservat för att på så sätt slippa bygga nya bostäder.
Handelskammaren menar att många kommuner missbrukar möjligheten att inrätta naturreservat för att på så sätt slippa bygga nya bostäder.
Handelskammaren sågar Bogesund som naturreservat och menar att en exploatering av området skulle kunna generera 10 000 nya bostäder.

Allt enligt den nya rapporten "Naturreservat blockerar bostäder".

Bostadskrisen i Stockholm är ett ständigt återkommande debattämne.

Utspelen på hur krisen ska lösas är många och ett av de senare står Handelskammaren för.

I deras rapport föreslås att flera naturreservat i Stockholms län ska bebyggas.

– Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet i stället för naturreservat. Valet står mellan att ge människor tak över huvudet eller att inrätta fler naturreservat, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert hos Stockholms handelskammare.

Ett av områden som Handelskammaren föreslår ska bebyggs är Bogesund.

Enligt Handelskammaren skulle en exploatering av området kunna generera 10 000 bostäder och hem till cirka 20 000 nya Vaxholmsbor.

I rapporten går organisationen också hårt åt beslutet som gjorde Bogesund till naturreservat. De menar att det ”saknades djupare motiv” och var ”märkligt av flera skäl”.

I rapporten skriver de: ”Skulle cykling ha förbjudits hade sannolikt få utnyttjat områdets kvaliteter alls förutom områdets golfspelare, campare och kor”.

Bogesundslandet som naturreservat kallas blev reservat genom beslut från länsstyrelsen 2013. Men frågan väcktes redan tio år tidigare, då länsstyrelsen inledde diskussioner med Statens fastighetsverk – som i dag äger och förvaltar reservatet – och Vaxholms kommun.

– Det är viktigt att konstatera att Bogesund ägs och var ett statligt initierat naturreservat. I övrigt håller jag med Handelskammaren, man ska vara försiktig med att kommunalt initiera reserverat, säger kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm Lars Lindgren (M).

Enligt Lars Lindgren upplevs inte reservatet som ett hinder.

Nej det skulle jag inte säga. För oss är det ett faktum att Bogesund är ett reservat och det är inget som är omstritt i Vaxholm på något sätt, säger Lars Lindgren.

Totalt skulle man kunna bygga 100 000 bostäder i Stockholms län där det i dag är naturreservat fastslår Handelskammarens rapport.