ANNONS

M: Bygg mer klassiska hus i Väsby

Oscar Weinmar (M) vill att de ny bostadshusen i Väsby Entré ska byggas i en klassisk stil.
Oscar Weinmar (M) vill att de ny bostadshusen i Väsby Entré ska byggas i en klassisk stil.
De äldre husen i järnvägsparken är exempel på byggnader i Väsby han tycker är attraktiva.
De äldre husen i järnvägsparken är exempel på byggnader i Väsby han tycker är attraktiva.
Moderaterna i Väsby vill att fler hus ska byggas i klassisk stil och mindre utifrån arkitekternas trender. Dessutom vill de att Väsbybornas åsikter ska få styra i vilken stil nya kvarter ska utformas.
ANNONS

Genom medborgardialoger i ett tidigt skede vill moderaterna i Upplands Väsby att kommuninvånarna ska ett större inflytande över hur nya byggnader i kommunen faktiskt ska se ut.

– Idag får kommuninvånarna säga sitt först när ett planförslag ställs ut för samråd. Men då är det för sent, då får man bara tycka till om olika funktioner i området men inte vilken stil man ska bygga i, säger Oskar Weinmar (M).

Han hoppas att det kan leda till ett nytt stadsbyggande i Väsby med ett nytt fokus vad gäller det estetiska.

– Vi bygger så det knakar men bygger man byggnader som människor tycker är attraktiva? De få studier som finns visar att människor föredrar hus i en klassisk stil men arkitekter föredrar att rita modernistiska hus.

Han tycker att det planerade stationshuset inom Väsby Entré är ett positivt exempel på utformning. Men han hoppas att de bostadshus som ska byggas i samband med stationsområdet kan utformas i en stil från tidigt 1900-tal.

– Något som hade varit särskilt intressant hade varit om vi kunde hitta en regional eller lokal koppling, kanske bygga upp ett gammalt hus som tidigare har rivits.

Tanken är inte att alla nya byggnader ska utformas i klassiska stilar men en del utvalda projekt. Om Moderaterna vinner de valen vill de att kommunstyrelsen ska ge ägardirektiv till Väsbyhem om mer klassiska byggnader och utlysa en markanvisningstävling för andra tomter med direktiv om traditionell estetik.

Du kallar det här ett vallöfte till Väsbyborna, betyder det att ni ser det som en viktig politisk fråga?

– Det finns andra frågor som är viktigare i politiken som trygghet och skola. Men om kommunen ändå bygger behöver man inte bygga fult. Om byggnaderna inte är tilltalande för människorna kan området också upplevas som mindre tryggt.

ANNONS

Ser du risker med att frågor om byggnadsstil politiseras istället för att ligga inom förvaltningen?

– Det är inte politikerna som ska tycka till utan vi ska bygga det som Väsbyborna tycker är vackert. Tanken är att det ska bli mindre inslag av personlig godtycklighet kring estetiska preferenser. Det sker idag men på stadsbyggnadskontoret.

Är det här förslaget en kritik mot byggnationen i kommunen på senare år?

– Jag tror att det hade blivit ännu bättre om medborgarna fått vara delaktiga i gestaltningen, säger Oskar Weinmar (M).

ANNONS