”Bygg en trappa vid Tranebergsbron”

Det borde finnas trappor vid brofästena på båda sidor om vattnet, tycker en Brommabo.
Det borde finnas trappor vid brofästena på båda sidor om vattnet, tycker en Brommabo.
Bygg en trappa vid brofästet på Alvikssidan av Tranebergsbron, det finns ju en på Kristinebergssidan!
Det tycker en Brommabo, som nu skickat in ett medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen.

I dag får den som tar sig över Tranebergsbron till fots gå långa omvägar för att ta sig ner på marknivå på Brommasidan.

Det tycker i alla fall en Brommabo, som i ett medborgarförslag nu föreslår att en ny trappa byggs vid brofästet i Alvik.

”För alla oss som ofta promenerar över bron och bor på Alvikssidan, så finns det nu endast en enda väg om man vill komma upp på bron – en mycket brant och lång backe ungefär tvärs över gatan från Alviks Torn. Denna backe ligger en lång bit ifrån själva bron och kräver sen även att man först går i en lång ”halvcirkel” innan man väl når själva bron. På Kristinebergs-sidan däremot finns det två trappor ned – den första nästan på en gång vid brofästet”.

Den bästa platsen att bygga trappan vore vid bropelaren ungefär nedanför Tranebergsstugan, skriver personen i medborgarförslaget.