Här vill Nacka bygga över 19 000 bostäder

Här kan Nacka växa i framtiden.
Här kan Nacka växa i framtiden.
Behovet av fler bostäder i Nacka är stort. I dag ­planeras för drygt 19 000 nya bostäder på drygt 30 platser i kommunen.

16 000 nya bostäder behöver byggas varje år för att klara befolkningsökningen i Stockholm. Nacka behöver bygga 850 bostäder per år.

– Det är vad Nacka har åtagit sig att ha en handlingsplan i beredskap för. Poängen är att Nacka ska ta del av regionala ansvaret, säger Elin Blume, utredare på länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Hur ligger Nacka till?

– Det pågår mycket planering i Nacka, det är en kommun som har högt ställda mål, säger Elin Blume.

Nacka har även lovat att bygga cirka 13 500 bostäder på västra Sicklaön fram till 2030, från Saltsjöbadsleden till Sicklahalvön, ett krav för att tunnelbanan ska byggas ut till kommunen. Än har ingen av just dessa bostäder byggts.

– Det är av tekniska skäl, det tar två år att ta fram detaljplaner, säger Erik -Wiberg, stadsutvecklingsstrateg vid Nacka kommun.

Byggs i centrum

En genomgång av de byggplaner som presenteras på Nacka kommuns hemsida visar att drygt 30 bostadsprojekt var på gång i slutet av januari. En hel del var ännu endast på planeringsstadiet, andra var klara för inflyttning.

Totalt utlovas närmare 20 000 bostäder i de olika bostadsprojekten.

Flera av projekten planeras på platser där det redan finns bostäder, eller verksamheter, som centrumområdena.

– Vi har ingen ambition att ta en massa grönområden. Den politiska ambitionen är att cirka 50 procent av Nacka ska vara grönt som i dag och ska fortsätta att vara det, säger Erik Wiberg.

Som mest ska kommunen enligt Wiberg ta någon procent av kommunens grönområden för bostadsbyggande.

Ett exempel där grönområden kan tas i anspråk är Henriksdal. Enligt kommunens hemsida pågår för närvarande en diskussion om vilken mark som ska tas i anspråk i området.

De som bor på platser där det planeras att byggas tycker ofta till om planerna. När det gäller planerna för Saltsjöbaden centrum kom exempelvis drygt 500 synpunkter in.

– Vi håller på att jobba om det förslaget nu, säger Erik Wiberg.

Räknar ni med överklaganden?

– Det kommer att förekomma, tror Erik Wiberg.

Här finns enligt kommunens hemsida redan exempel, som projektet att bygga studentbostäder i Alphyddan, som överklagades ända till högsta insats, mark- och miljööverdomstolen, som avslog överklagan.

Nacka kommun äger hälften av marken där det planeras för nya bostäder, resten av marken är privatägd.

Kommunen markägare

I centrala Nacka, där närmare 5 000 bostäder planeras, äger kommunen mycket av marken.

– Där är risken för överklagande mindre, säger Erik Wiberg.

På frågan om länsstyrelsen är nöjd med hur Nacka sköter planeringen av nya bostäder, svarar Elin Blume vid länsstyrelsen:

– Jag kan inte säga bu eller bä på det, det man kan säga är att det finns ett enormt behov och att alla kommuner ska ta sitt ansvar.

– Vi gör det vi ska göra, säger Erik Wiberg, i en kommentar till hur kommunen tar sin del av ansvaret för att lösa länets bostadskris.

Här kan det byggas:

ska%cc%88rmavbild-2017-02-10-kl-08-43-32

1. Henriksdal

1 600–1 700 nya bostäder, 50 000 till 60 000 kvm för verksamheter.

2. Klinten

Kontor, handel . Eventuellt bostäder.

3. Danvikshem

Vårdboende. 100 seniorbostäder.

4. Finnboda varv

Cirka 850 nya lägenheter.

5. Kvarnholmen

Drygt 3 000 bostäder, 30 000 kvm kommersiella lokaler. Grundskola, kulturlokaler, kajer och båtplatser.

6. Nacka strand

Cirka 1 500 nya bostäder.

7. Bergs gård

Cirka 2 000 bostäder och nya verksamheter.

8. Centrala Nacka

Cirka 4 600 bostäder, arbetsplatser, handel, skola, idrottsplatser mm. Överdäckning av motorvägen, bussterminal, t-banans nya stationer Järla station och Nacka centrum.

9. Skvaltan

Förtätas med främst bostäder.

10. Sydvästra Plania

Förtätas med cirka 380 bostäder, skola, gymnastikhall, bollplan,dagis.

11. Gillevägen–Atlasvägen

Cirka 50–100 nya bostäder.

12. Nobelberget

Förtätning, cirka 550 nya bostäder, handel, kontor, en förskola.

13. Alphyddan

230 studentbostäder i två hus.

14. Marinstaden

Husbåtar samt ett större bostadshus med 45 lägenheter vid kajen.

15. Ektorp centrum

Förtätning av centrum, nya bostäder, förskola, kontor och butiker.

16. Ektorpsrondellen

Flerbostadshus i sju våningar. En sträcka av Ektorpsvägen byggs om till stadsgata och gång/cykelväg.

17. Fasanvägen, Saltängen

Cirka 40 lägenheter.

18. Ektorp 

Cirka 200 hyresrätter (150 studentbostäder, 50 mindre hyresrätter).

19. Norra Skuru

Nya bostäder, småhusbebyggelse, och en förskola.

20. Talluddsvägen, Björknäs

Cirka 50 lägenheter.

21. Telegrafberget

Omkring 300 bostäder, verksamhetslokaler, småbåtshamn.

22. Orminge centrum

1 100–1 300 nya bostäder, liksom lokaler för handel och andra verksamheter, bussterminal, ny infarts­parkering

23. Sydöstra Boo

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, 200-300 nya bostäder, samt skola.

24. Tollareängen

Cirka 80 bostäder i flerbostadshus, radhus samt förskola.

25. Tollare

Ska bli en skärgårdsstad, omkring 900 nya bostäder, förskolor, äldre­boende, lokaler för handel, service och arbetsplatser.

26. Fisksätra

Förtätning, fler bostäder, utveckla marinan.

27. Lännbohöjden

Nytt bostadsområde, sex nya flerbostadshus i fyra våning.

28. Saltsjöbaden centrum

Nya bostäder, nytt centrum, nya förskolor och skolbyggnader, ny sporthall, dagvattenpark, ny lekplats.

Och i Älta:

ska%cc%88rmavbild-2017-02-10-kl-08-49-15

1. Älta centrum

800 nya bostäder, centrum flyttas, nytt torg med handel, service och uteserveringar.

2. Ältadalen

Cirka 200 småhus. förskola, äldre­boende och parkmark.

3. Södra Hedvigslund

Cirka 400 bostäder, blandning av radhus, parhus, villor och fler­bostadshus, förskola.

Källa: Nacka kommun

Läs mer om Nacka:

T-banan till Nacka 41 miljoner dyrare

Bebisträffar i Nacka lockar rekordmånga

Henkan – Nackas mest sökta adress

Vad tycker du om de omstridda planerna i Alphyddan?

Leif Näslund, Alphyddan: "Bygget av studentbostäder är en sak. Men ett problem är parkeringarna. Redan nu råder brist på p-platser. Med ytterligare nya bostäder, och fler bilar, kommer fler att sakna tillgång till parkeringsplatser."
Leif Holmberg, Nacka: " Bra. Jag har förståelse för att det byggs, just hit till Alphyddan ska det ju dras tunnelbana. Själv har jag haft svårt att hitta parkeringsplats vilket är en av anledningarna till att jag gjort mig av med bilen."
Kalle Lidman, Alphyddan: " Jag personligen berörs inte av byggplanerna. Och vad ska man göra åt det? Det behövs skapas arbetstillfällen."
Antonio Pastor, Alphyddan: " Det är inget vidare, här i Alphyddan är det för lite plats att bygga på, det blir för trångt. Och det är en massa bilägare som redan i dag ­inte hittar någonstans att parkera."