9 av 10 får bygga balkong på Kungsholmen

Vid Jaktvarvsplan sa mark- och miljödomstolen nej till Tomas Bergstrands balkongbygge.
Vid Jaktvarvsplan sa mark- och miljödomstolen nej till Tomas Bergstrands balkongbygge.
Många drömmer om en vår på balkongen och chansen att få bygga är stor – de två senaste åren har staden sagt ja till nästan 9 av 10 av byggloven för balkonger på Kungsholmen.
Men processen kan bli lång om ärendet överklagas.
– När länsstyrelsen sa ja trodde alla att det var klart, säger arkitekten Tomas Bergstrand som var engagerade i ett projekt kring Jaktvarvsplan som till slut fick avslag.

Ansökan om att bygga balkonger vid Jaktvarvsplan på Kungsholmen blev en utdragen historia. Stadsbyggnadskontoret sa nej, länsstyrelsen ja innan mark- och miljödomstolen till slut landade i ett nej.

– Det säger lite om hur svårt det är att veta exakt vad som är tillåtet, säger Tomas Bergstrand som jobbar mycket med balkongbyggnationer.

Varje instans har sin expertis och sina handläggare

Problemet vid Jaktvarvsplan var att gården delvis är öppen.

– Vi hade en byggnadsantikvarie som tyckte att vi uppfyllde kraven om varsamhet och länsstyrelsen menade att det är få personer som rör sig på gården som själva inte bor i fastigheterna. Men varje instans har sin expertis och sina handläggare, konstaterar Tomas Bergstrand.

Mattias Millbro, som bor i den aktuella bostadsrättsföreningen och som ville bygga balkong, säger att han ändå förstår att frågan är komplex.

– Jag förstår definitivt resonemangen kring det kulturhistoriska. Men jag tycker att det är lite luddiga bedömningsfrågor när det gäller vilka hänsynstaganden som bygglovsansökan behöver förhålla sig till, säger han.

Svårt men inte omöjligt att bygga balkonger mot gata. Här ett exempel från Pontonjärgatan. Foto: Stefan Källstigen

Enklare att bygga mot gård

Klart är att det är betydligt enklare att få tillstånd att bygga mot gård än mot gata.

På Bergsgatan ville en förening bygga tio balkonger mot gatan men sex av dem på fastighetens långsida förbjöds eftersom de enligt staden var ovarsamma mot husets karaktär och olämpliga i stadsrummet. Däremot fick man bygga fyra balkonger på husets ena hörn eftersom det fanns balkonger där när huset byggdes på 1800-talet.

– Mot gata krävs det ofta att balkongen är tidstypisk och att den ser ut som original, säger Tomas Bergstrand.

9 av 10 bygglov om balkonger beviljas på Kungsholmen. Foto: Stefan Källstigen

Fastigheter ska få utvecklas

Mitt i har gått igenom samtliga bygglovsbeslut från stadsbyggnadskontoret de senaste två åren som gäller nya balkonger och fransk balkonger i innerstan. På Kungsholmen beviljades 63 av 74 bygglovsansökningar. Ytterligare tre ärenden blev delvis godkända.

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) säger att staden generellt ska ha en tillåtande inställning till balkonger mot gårdar.

– Ska fastigheter överleva krävs att de kan utvecklas. Det är orimligt att helt förbjuda fastighetsägare att bygga balkonger även på äldre hus, säger han.

Beror på hur många som påverkas

Även Jan Valeskog lyfter fram att det krävs större försiktighet om balkongen byggs ut mot gatan.

– Det har stor påverkan både på gatubilden och byggnadens kulturhistoriska värde. Därför måste det allmänna intresset väga tungt. Bevarandet av stadsbilden mot gården är såklart mindre viktigt då det påverkar färre människor, säger Jan Valeskog.

Det kulturhistoriska värdet är dock inte den enda anledningen till att ett bygglov avslås, säger Magnus Johansson som jobbar på stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning.

– Det kan finnas bestämmelser i detaljplanen som inte tillåter balkonger men det kan också handla om att balkongen innebär att man får insyn i en annan lägenhet vilket kan bedömas vara olägenhet, säger han.