Får inte bygga balkonger på 1800-talskåk

Vill du bygga en ny balkong? I innerstan är det inte ett helt lätt projekt. Nu stoppas ett försök på Skeppargatan – eftersom nya balkonger anses göra huset sämre.
Vill du bygga en ny balkong? I innerstan är det inte ett helt lätt projekt. Nu stoppas ett försök på Skeppargatan – eftersom nya balkonger anses göra huset sämre.
Vill du bygga en ny balkong? I innerstan är det inte ett helt lätt projekt. Nu stoppas ett försök på Skeppargatan – eftersom nya balkonger anses göra huset sämre.

Det är inte helt lätt att få bygga balkonger i innerstan. Mitt berättade för en tid sedan om en boende på Djurgården som fått nobben av staden när han ville bygga balkong.

Stadsbyggnadskontoret fick i våras in en annan ansökan om att sätta upp två hörnbalkonger på en husfasad mot Skeppargatan. Men huset, som är byggt 1884-1885, kan inte få några balkonger av flera skäl, säger nu staden.

Dels skulle balkongerna byggas ut mot gatan och påverka stadsbilden som är ett gemensamt stadsrum. Dels har staden riktlinjer som säger att man måste låta fasadutsmyckningar vara, att de inte får täckas över. Huset som är byggt i 1800-talsklassicism skulle enligt staden aldrig haft balkonger med pinnräcken, som förslaget anger, när det byggdes.

Stadsmuseet har dessutom grönklassat huset vilket innebär att det ”är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas”. Något som alltså balkonger skulle göra, enligt staden, och balkongbygget stoppas därför.