Vill bygga nytt på brandhärjade tomten

Branden på Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan.
1800-talshuset vid Biblioteksgatan totalförstördes i en brand i november.
Huset som brann på Jakobsbergsgatan
Så såg huset ut innan branden.
Byggnaden brann i november 2017. Ett stort område kring Stureplan utrymdes.
Byggnaden brann i november 2017. Ett stort område kring Stureplan utrymdes.
Efter branden – fastighetsbolaget Hufvudstaden vill bygga nytt på Biblioteksgatan.
Men om den gamla fasaden kan bevaras är fortfarande oklart.

En ansökan om planbesked kom in till stadsbyggnadskontoret i slutet av februari. I ansökan skriver fastighetsbolaget Hufvudstaden att de vill uppföra en ny byggnad på tomten vid Jakobsbergsgatan/Biblioteksgatan. Ansökan rör samma fastighet som delvis totalförstördes i en brand i november förra året.

”Byggnaden bedöms försäkringsmässigt som totalskadad i sin helhet”, skriver bolaget.

1800-talshuset vid Biblioteksgatan blev delvis totalförstörd i en brand i november. Foto: Åsa Sommarström.

Utredning pågår

Hufvudstaden vill inte kommentera ansökan, men skriver på sin hemsida att det pågår en utredning för att undersöka om husets fasad och stomme är tillräckligt intakta ”för att kunna stå i 100 år till”. Undersökningen tros vara klar i slutet av maj. De skriver också att de för en dialog med Stockholms stad om fastighetens framtida uppbyggnad.

Stadsbyggnadsnämnden väntas ta ett beslut om ett start-PM den 18 april. Det innebär att Hufvudstaden kan gå vidare med byggplanerna.

Processen kan bli komplicerad. Enligt en gammal detaljplan från 1940-talet skulle den nuvarande byggnaden har rivits. Men planen genomfördes aldrig, vilket innebär att huset är planstridigt.

– Hufvudstaden har ingen återuppbyggnadsrätt på den volym som finns i dag. För att återuppbygga på platsen måste de få ny plan, säger Susanna Stenfelt, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Vill bevara fasaden

Byggnaden är blåklassad, Stadsmuseets högsta kulturklassificering. Enligt stadsbyggnadskontoret att det är angeläget att den nya byggnaden överensstämmer med övrig arkitektur i kvarteret.

– Vi vill till exempel att den gamla fasaden ska bevaras. Fasaden har stor betydelse för Biblioteksgatans attraktivitet och består av Roslagssandsten som är ovanligt. Den är vacker och rikt bearbetad.

Kan det bli ett hus i glas och betong?

– Nej, det tror jag inte. Hufvudstaden har själva uttryckt att de vill bevara fasaden så långt som möjligt.

Enligt Susanna Stenfelt är det viktigt för staden att behålla de nio lägenheterna som fanns i huset innan branden.

Stadsbyggnadskontoret ska återkomma med besked inom fyra månader.