ANNONS

Vill bygga 150 lägenheter vid hårdtrafikerad bro

Skiss över villaområdet vid Skurubron där bolaget vill riva och bygga nytt
Skiss över villaområdet vid Skurubron där bolaget vill riva och bygga nytt
Oscar properties dotterbolag Skurusundsbryggan köpte fem fastigheter vid Skurubron för 170 miljoner kronor för att riva husen på fastigheterna och bygga 150 bostäder och ett parkeringshus på marken.
Det skriver Realtid.se.
Men när bolaget insåg att kommunen inte har några omedelbara planer på att detaljplanelägga området, drog bolaget tillbaka ansökan om planbesked.
ANNONS

Till Mitt i säger dock bolaget att det har en ”pågående dialog med kommunen”.

Det är nyhetssajten Realtid.se som skriver om köpet.

Enligt nyhetssajten köpte Skurusundsbryggan, ett dotterbolag till Oscar properties, fem villafastigheter  vid Skurubron för 170 miljoner kronor i juni 2017.

Avsikten: Riva villorna

Avsikten var att riva villorna och bygga cirka 150 lägenheter och ett parkeringshus för 150 bilar på de fem villatomterna.

I en mejldialog mellan bolaget och kommunen som sajten redovisar framgår att kommunen inte har några omedelbara planer att göra en detaljplan för området, åtminstone inte förrän nya Skurbron står klar. I januari drog bolaget tillbaka ansökan om planbesked. Enligt Realtid.se drog bolaget tillbaka begäran då det inte var nöjda med förslaget som de presenterat.

Bekräftar ansökan

Alexander Erixson, planarkitekt i Nacka kommun, bekräftar för Mitt i att Skurusundsbryggan lämnat in ansökan om planbesked och senare drog tillbaka ansökan.

Skurusundsbryggan har dock inte skrinlagt planerna. Monica Nygren, kommunikationsansvarig på Oscar properties, säger till Mitt i att bolaget har en pågående dialog med Nacka kommun om hur det går att exploatera området.

Den nya Skurubron beräknas vara klar 2022. I somras överklagades upphandlingen av bron, ärendet har ännu inte avgjorts i förvaltningsrätten. När brobygget startar är oklart.

ANNONS