Byggarbete skapar köer

Grönsta Två tunnlar vid Grönstakorset på Norra Kungsvägen håller på att renoveras, vilket innebär att det kan uppstå köer. Ett körfält är avstängt och flaggvakter reglerar trafiken. Bilister som ska lämna ön har företräde.

Dessutom ska korsningen Grönstavägen/Kyrkavägen/Norra kungsvägen byggas om för att i stället bli en rondell. Arbetena pågår fram till september.