ANNONS

Här kan det byggas 9 000 nya bostäder

"Det bra med expansion i området", säger Johanna Berg på promenad nära Nedersta gård.
"Det bra med expansion i området", säger Johanna Berg på promenad nära Nedersta gård.
Haninge sjöstad, Norrby skogskvarter, flerbostadshus på Ornö, Krigslida centrum – och Nya Hemfosa. Du känner inte igen något av det? Inte så konstigt. Det finns inte – än. Mitt i Haninge går igenom bostadsplanerna som sticker ut i nya översiktsplanen.
ANNONS

Vi väntas vara 105 000 invånare i Haninge 2030 – och klart är att minst 9 000 nya bostäder behövs fram tills dess.

Det här framgår i kommunens nya översiktsplan, som gäller fram till 2030. Bostadsbyggandet centreras till stadskärnan i Handen och Vega, och i andra hand till de andra pendeltågsstationerna.

– Det handlar om förtätning i tätorterna nära spårstationer och nära god kollektivtrafik. Hög täthet sparar dels kultur- och naturvärden, men det innebär också förbättringar för ett mer hållbart resande. Det ska bli tätt på rätt sätt, säger Haninges översiktsplanerare Erik Andersson.

Platser finns

Klart  är att det knappast är svårt att hitta plats för bostäder i Haninge.

Enligt Erik Andersson har tjänstemännen hittat mark för hela 23 000 nya bostäder i kommunen, alltså mer än vad som behövs. Och egentligen skulle alla 9 000 bostäder som behövs till 2030 få plats i Handen och Vega.

Men det är de andra bostads-planerna, i skuggan av nya stadskärnan, som sticker ut, och kanske allra mest de två utredningsområdena.

Trots strandskydd och riks-intressen vill kommunen nu ut-reda möjligheten att bygga norr om Årsta havsbad samt i Norrby-skogen i östra Norrby.

Frågan om nya permanentboenden på Haninges landsbygd och kuststräckor är känslig.

I vissa fall har markägare i över 20 år försökt få till större bygg-rätter utan lyckas.

ANNONS

I just Årstaområdet ändrades förutsättningarna för tio år sedan. Länsstyrelsen hade precis upphävt flera skyddsområden kring Horsfjärden, och kommunen började planera den VA-utbyggnad i Årsta Havsbad som nu börjar färdigställas.

Det såg ljusare ut för många som ville bygga nytt.

Men då flyttade Amfibie-regementet hit. Naturvårdsverket skärpte sina bullergränser och försvaret fick utökat influensområde. Allt fler bygglov har fått nej.

Men trots intressekonflikterna börjar nu alltså kommunen ändå utreda ett Haninge sjöstad, mellan Årsta slott och Årsta havsbad. Sannolikt villor eller stadsradhus, om ”sjöstaden” blir verklighet.

Bygge, Kenneth Blomqvist

Kenneth Blomqvist, 68, trivs ute vid Haninge golfklubb.

Kenneth Blomqvist, 68, är granne till Haningestrands golfklubb, och har haft hus här sedan 1984. Då var det ett fritidshus, sedan 1997 bor han här permanent.

– Det är lite överraskande att de ska utreda bostäder här. Militären vill ju inte ha fler bostäder. Jag ville stycka min tomt, men fick nej och länsstyrelsen gick helt på militärens linje, berättar han.

– Annars har ett 40-tal radhus varit aktuellt här förut.

– Men jag tycker det är synd om det byggs här. Området runt Årsta slott och golfbanorna är ett rekreationsområde för Brandbergsborna och andra. Jag tycker det vore bättre att bygga neråt Västerhaninge, där det finns infrastruktur, vatten och avlopp, säger han.

– Men man kan ju inte stoppa utvecklingen. Och allt går att lösa med pengar.

Årsta ”superattraktivt”

Sven Gustafsson (M), ordförande i översiktsplaneberedningen, kallar Årstaområdet för ”superattraktivt”, och vill komma till skott.

– Vi måste ha attraktiva boenden för alla grupper. Men det är kontroversiellt, och jag vet inte om vi kan förvänta oss en utredning före valet 2018. Men jag vill sätta fart i frågan, säger han.

Och vid Norrbyskogen i Vendelsö ska förtätningen öka tillgängligheten till skogen?

– Ja, skogen är väldigt svårtillgänglig i dag. Ambitionen är ju inte att ta bort all skog, men skogen är redan naggad i kanten med bostäder. Med fler bostäder hade mark-ägaren kunnat öka tillgängligheten, och samtidigt bidra med ny väg till Gudöbroleden.

Kommunens fyra byggstrategier

Fyra byggstrategier gäller fram till år 2030. Enligt kommunen ska det byggas parallellt, men absolut mest krut läggs på strategi 1. Mitt i Haninge går igenom strategierna och förklarar.

Bussgarage kan sinka

1. Den absolut mest prioriterade strategin. Kommunen väntas bygga 5 000–10 000 lägenheter längs huvudgatorna i Handen och Vega. Främst längs västra delen av Gudöbroleden samt Gamla Nynäsvägen. Men även vid Haningeterrassen, Poseidons torg, Dalarövägen och Eskilsvägen.

I centrala Handen anses 7 000 nya bostäder få plats. Men om det segdragna motorledsprojektet Tvärförbindelse Södertörn, mellan Haninge och E4, försenas ytterligare kan det även sinka bostäderna i stadskärnan. På lång sikt vill kommunen även att Handens industriområde kompletteras med bostäder. Men om SL:s stora bussgarage inte flyttas från Handen kan det stoppa planerna. 

Genom exploatering norr om Kolartorps allé ska Vega kopplas ihop med Handen och Port 73, och stadskärnan växa. Det ska också utredas hur området i västra Söderby, mellan riksväg 73, Torfastleden och Söderbyleden, kan bli del av stadskärnan.

Intressekonflikter måste lösas

2. Bostadsbyggande högst 1 200 meter från Haninges övriga resecentrum eller pendeltågsstationer. Jordbros, Västerhaninges, Krigslidas och Tungelstas stationer, förtätas. Längre fram även  Hemfosa station.

Här finns flera intressekonflikter:

I Västerhaninge vill centrumhandlare och kommunledningen ha fler bostäder för att öka kundunderlaget – men byggandet kan äventyra det 100 år gamla Åbygårdsområdet.

Söder om Krigslida station ligger gårdarna Mulsta, Nedersta och Välsta. En exploatering kan skada jordbruksnäringen.

Vid Hemfosa station talas det om en helt ny kommundel och en företagspark när Nynäsbanans dubbelspår är utbyggda. Lantlig idyll kan bli industrimark och nya bostäder. Projektet väntas dröja.

– Men om en exploatör kommer med en förfrågan redan nu, så kan Hemfosa naturligtvis prioriteras upp. Men jag tror det kommer ta minst tio år, säger Sven Gustafsson.

Problem med översvämningar

3. Mer byggande längs Vendelsös och Brandbergens huvudgator. Klart är dock att det inte blir några större förtätningar i Vendelsömalm.

Dagvattenproblemen kring Lillängsvägen anses speciellt svåra eftersom området ligger i en topografisk sänka. Liksom i Norrby väntas höjda vattennivåer i Drevviken. Det finns också översvämningsproblem längs Lyckån mellan Drevviken och Gudöbroleden, och därför vill kommunen behålla området kring Lyckån obebyggt.

Bostäder i skärgården

4. Mer bostäder på landsbygds och i skärgård. Fokus på flerbostadshus på Ornö. En utbyggnad ska  fördubbla befolkningen till 600 personer, förbättra handel och service och ge underlaget till ökad kollektivtrafik.

– De nya bostäderna på Ornö är aktuella i anslutning till befintlig bebyggelse, säger Erik Andersson.

Nya bostäder på norra Ornö kräver dock en ny väg.

Fakta

Så mycket ökar befolkningen

Länets bostadsbyggnadsplaner för 2016–2030 omfattar 334 260 bostads­lägenheter.

2015 byggde Haninge 891 bostäder, flest av alla kranskommuner. Flera bostäder som var planerade att vara klara 2016 blev klara redan 2015. Detta bidrar till att Haninge under sprungits om av andra kommuner om man ser på byggtakten.

Bostadsbeståndet väntas just nu öka mest i Nacka och Upplands-Bro, och pratar vi absoluta termer är det Stockholm, Nacka, Huddinge, Järfälla och Solna som bygger mest.

2019–2023, när Vega­staden byggs klart, tros Haninge åter vara i toppskiktet i bostadsbyggandet. Prognoserna pekar på ett genomsnitt denna period på 1 800 nya bostäder årligen, något som bara kommer matchas av Nacka av kranskommunerna.

Stockholmsregionen väntas kunna växa med en miljon personer till 2050, bara Södertörn väntas 2025 ha en halv miljon invånare.

Haninge väntas få ytter­ligare 20 000 invånare till 2030, eventuellt ytterligare 45 000 till 2050 och totalt 130 000 invånare.

Källa: Stockholms läns landsting

Källa: Stockholms läns landsting

Få koll på veckans viktigaste nyheter. Prenumerera på Mitt i Haninges nyhetsbrev!


ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Haninge direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.