ANNONS

Här ska det byggas om för bättre cykeltrafik

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) utlovar stora satsningar på cykelnätet.
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) utlovar stora satsningar på cykelnätet.
Cyklingen har verkligen tagit fart i Stockholms innerstad. Under 2016 ökade cyklingen med 30 procent jämfört med 2015. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) säger att det aldrig cyklats så mycket i Stockholm och för att sätta sprätt på den utlovade cykelmiljarden fortsätter man göra stora investeringar i cykelnätet.
ANNONS

Vårsäsong innebär cykelsäsong för många. Staden har sedan 2012 arbetat med en omfattande cykelplan för att att locka ännu fler att ta cykeln, men man är långt ifrån färdig.

– Jag skulle säga att det går alldeles utmärkt, vi har ett stort antal projekt som är färdigbyggda och mycket som planeras, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

En miljard till cyklingen

2012 klubbade staden igenom en cykelvision som sträcker sig fram till 2030. Man har bland annat beslutat om den så kallade cykelmiljarden, som innebär en miljard kronor i investeringar i cykelinfrastrukturen fram till 2018. Under 2016 hade man investerat omkring 443 miljoner, alltså knappt hälften av den utlovade miljarden.

– Det finns mycket projekt planerade under 2017 och 2018, och det är svårt att säga exakt när pengarna kommer att spenderas. Allting är beroende på när en upphandling blir klar och entreprenören kan sätta igång, säger Daniel Helldén.

I cykelvisionen står det att år 2030 ska 15 procent av alla resor i rusningstrafik göras på cykeln. Men redan år 2018 ska 12 procent av resorna i rusningstrafiken göras på sadeln.

Är det ett högt mål att cyklingen ska öka med tre procentenheter på tolv år?

– Vi har som mål att kraftigt sänka biltrafiken och öka cykel- och gångtrafiken. Nu ser vill till att det finns en utbyggd cykelstruktur och att fler väljer cykel och inte bilen. Målen är viktiga, men det viktigaste är det vi fysiskt bygger om i gatunätet för att få fart på cyklingen.

Rekordmånga cyklar i innerstan

Daniel Helldén säger att det aldrig i modern tid cyklats så mycket i Stockholm, och att 2016 utmärker sig. Enligt färska siffror från Stockholms trafikkontor ökade cyklingen i innerstan under 2016 med 30 procent från föregående år. Och sett till de senaste tio åren har cyklingen ökat med 65 procent i innerstan. I ytterstaden däremot ser man en inte samma trend, här ligger cyklingen på ungefär samma nivå som 2011.

ANNONS

Stora satsningar på gång

Daniel Helldén pekar på flera stora satsningar i innerstan där man prioriterar ner bilismen till fördel för cyklarna.

– På Långsholmsgatan har vi tagit bort körfält för att ge plats åt bredare cykelbanor. Vi kommer snart ge oss på Stallgatan där vi tar bort körfält, och även på Strömbron. Vi vill visa att cyklingen inte är något transportmedel som kommer i andra hand.

”Många tycker nu att Götgatan är en fantastisk plats att cykla på” – Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Och det ger effekt menar Daniel Helldén som tror att om man bygger infrastruktur för cykeln, kommer även cyklisterna.

– Många tycker nu att Götgatan är en fantastisk plats att cykla på, samt den nya riktigt breda cykelbanan på Norr Mälarstrand som klarar av höga trafikflöden.

Alla cykelsatsningar i din stadsdel ser du i faktarutan nedan.

Fakta

Cykelsatsningar i ditt område under 2017-2020

Östermalm:

Längs Värtavägen byggs det en dubbelriktad cykelbana mellan Fältöversten och Tegeluddsvägen. Bygget började i höstas och planeras att genomföras under 2017 och 2018. Utredning har påbörjats om flera cykelstråk mellan Valhallvägen och Stureplan/Nybroplan.

Längs Valhallavägen blir det en ny cykelbana mellan Roslagsstull och Odengatan. Tillfälliga åtgärder planeras och genomförs under 2017.

Södermalm:

Längs med Skeppsbron planeras en enkelriktad cykelbana mellan Strömbron och Slussen – byggstart i början av 2018. Under 2014 tog man på Götgatan ett bilkörfält till förmån åt cykelbanorna. Det var ett bara försök men nu tas ett förslag fram för att göra den lösningen permanent.

I Hornstull blir det bredare och nya enkelriktade cykelbanor under 2017 och 2018. Längs Stadsgårdsleden breddar man gång och cykelbanan mellan Tegelviksslingan och Fotografiska, planerat genomförande under 2018 och 2019. En utredning pågår om bredare gång och cykelbana på Skanstullsbron. Cykelstråk mellan Gullmarsplan och Tegelbacken och vidare mot Odenplan ska utredas.

Vasastan

Strömbron ska man bredda gång- och cykelbanan på bron. Ett bilfält i nordlig riktning försvinner på bron och även på Stallgatan, med planerad byggstart våren 2017. Längs med Odengatan planeras enklare åtgärder för att förbättra cykeltrafiken.

Längs med Vasagatan planerar man att bredare cykelbanor med fler träd. Man breddar också Östra Järnvägsgatan, anlägger nya cykelbanor kring Norra Bantorget samt på Upplandsgatan. Byggandet förväntas pågå mellan 2018 och 2019.

Längs Torsgatan planeras det enkelriktade cykelbanor med upphöjda överfarter vid korsningar mellan Norra bantorget och Sankt Eriksplan. Kommer att utföras i etapper med start vintern 2017/2018. Kring Gustav Adolfs torg blir det dels bredare och nya cykelbanor samt en tydligare separering mellan gående och cyklister. Genomförandebeslut planeras fattas under våren.

Utredning om vilka cykelåtgärder som kan göras på Sveavägen kan bli aktuellt under 2018. Trafikkontoret har utrett möjligheterna till en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken, avrapportering ska ske våren 2017.

Kungsholmen

Breddningen av cykelbanan längs med Rålambshovsleden och Norr Mälarstrand planeras vara helt klart våren 2017. Den lösningen som tillkom på Kungsholms Strand mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan 2015 ska bli permanent. Mellan Inedalsgatan och Fridhemsgatan utförs en enklare lösning där man inför en dubbelriktad cykelbanan längs med norra sidan, utförs våren 2017.

Längs Västerbron-nedfarten blir det bredare gång- och cykelbanor med en bättre koppling mot Gjörwellsgatan, genomförs 2016-2017. I Rålambshovsparken blir det en breddning av gång- och cykelbanan och i tunneln under Gjörwellsgatan, genomförs under 2017.

Källa: Trafikkontoret
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.