Ska byggas i grönområden på Söder – trots stans policy

Tjurbergsparken är ett av grönområdena på Söder där bostäder planeras.
Tjurbergsparken är ett av grönområdena på Söder där bostäder planeras.
En het fråga på Söder innan valet var byggen i olika grönområden.
Ett år har gått – vad har hänt?

Mitt i granskar i en serie artiklar hur det gått med några av er läsares viktigaste valfrågor. Nedan: ”Går det att ta mer gröna ytor till bostäder på Söder?”


Stockholms nuvarande majoritet hade i valrörelsen lite olika inriktningar på om det är okej att bygga på grönytorna eller inte.

Miljöpartiet och Centerpartiet var innan valet mest kritiska mot byggen i grönområden, men har nu hamnat i en majoritet där de andra partierna inte är lika svartvita.

Byggs i grässlänt

När den nya majoriteten tillträdde stoppade man en del planerade byggen i staden, som Nobel Center, Applehuset i Kungsträdgården och hyresrätter i Stureby.

Men att stoppa byggen i grönområden på Söder diskuterades aldrig. Här finns det flera pågående planer, som till exempel bostäder i Tjurbergsparken och i grässlätten längs Lundagatan, som ännu inte vunnit laga kraft.

Att dessa byggen inte fått klartecken för byggstart beror inte på politiska kontroverser, utan handlar om att processerna ännu inte har kommit i hamn.

”Miljöer kan förstärkas”

Inga nya planer på byggen i grönområdet har påbörjats på Söder det senaste året. Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, tycker att staden generellt ska vara försiktig med att bygga i gröna områden, eftersom det finns en brist på parker och grönytor.

– Men en del av miljöerna kan förstärkas om man bygger på rätt sätt, säger han.

Han tar Lundagatan som exempel.

– Där är en sluttning som inte så många rör sig i. Där kan man få andra mervärden.

”Hälften av SD:s ledamöter är nu politiska vildar”

Socialdemokraterna inte emot

Socialdemokraterna har varit splittrade internt när det gäller byggen på grönytor, som till exempel Lundagatan.

Lokalt tyckte dåvarande ordförande i stadsdelsnämnden, Anders Göransson (S), att det inte skulle byggas i grässlänten.

Men det spelade inte så stor roll eftersom frågan ägdes av Socialdemokraterna i stadshuset som tyckte att det var ett bra projekt. Socialdemokraterna var även vid makten när byggprocessen i Tjurbergsparken startade.

Läs även våra andra artiklar i serien:

Fakta

Så svarade majoriteten inför valet 2018:

”Går det att ta mer gröna ytor till bostäder på Söder?”


Anna König Jerlmyr (M):

– Vi verkar för ekologiska värden och att bygga klimatsmart och till rimlig kostnad. Vi vill gärna bygga fler gröna områden på taklandskapen genom urbana trädgårdar.

Daniel Helldén (MP):

– Söder är både den mest tätbefolkade stadsdelen och en populär mötesplats. Trycket på de gröna ytorna är stort så vi vill snarare utveckla än ta bort dem.

Lotta Edholm (L):

– Vi ska grönkompensera, och spara viktiga naturområden. Vi vill se nya hyres- och bostadsrätter i tät stadsmiljö vid Masthamnen och Skanstull.

Karin Ernlund (C):

–Tveksamt, det är ingen hållbar markhushållning i en tätbefolkad stadsdel att bygga bort parkmark, grönytor som är livsviktiga för både hälsa och miljö. Grönytor och parker ska bevaras.

Erik Slottner (KD):

– Vissa områden bör förtätas, som vid broarna i Skanstull, i Norra Hammarby- hamnen och i Masthamnen. Bebyggelse på redan hårdgjord yta ska prioriteras. Varsam förstärkning vid Pålsundet.