ANNONS

Byggbolag kräver att broupphandling rivs upp

nya Skurubron
Nya Skurubron skulle egentligen ha börjat byggas i höst
Det spanska byggföretaget som överklagat Trafikverkets upphandling av nya Skurubron, hävdar att det blivit orättvist behandlat och att Trafikverkets beslut strider mot Lagen om offentlig upphandling, LOU.  
ANNONS

Förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i att byggstarten för nya Skurubron försenas med ett halvår, detta enligt en bedömning som Trafikverket gör.

Byggstarten hade annars beräknats ske nu under hösten.

Orsaken till förseningen är att upphandlingen av brobygget har överklagats.

Spanskt bolag har överklagat

Den som överklagat upphandlingen är ett spanskt byggbolag, Obrascon huarte lain, OHL, som var med och tävlade om att få bygga bron.

Upphandlingen vanns av ett italienskt byggföretag, Itinera Spa.

OHL lämnade in en överklagan till Förvaltningsrätten i Falun i början av juni.

Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat sitt beslut i tvisten.

Enligt OHL har upphandlingen av nya Skurubron inte gått rätt till och företaget begär att en ny utvärdering görs av anbuden.

”Strider mot LOU”

OHL skriver i ansökan till domstolen att Trafikverkets upphandling strider mot likabehandlingsprincipen i Lagen om offentlig upphandling, LOU, genom att Trafikverket förkastat OHL:s anbud trots att anbudet uppfyller samtliga krav.

ANNONS

Vid en korrekt ”kvalificering” skulle OHL ha vunnit upphandlingen, skriver bolaget i sin ansökan.

OHL har begärt ut ett dokument från Trafikverket, Utvärderingsdokumentet, där skälen anges för att OHL:s bud inte godtagits.

Lämnat fyra referenser

OHL har inför anbudstävlingen bland annat lämnat in fyra referensuppdrag på byggkonstruktioner bolaget genomfört men som enligt Trafikverket inte uppfyller kraven, bland annat tidigare erfarenheter av att leda om trafik vid stora byggprojekt, och byggandet av grova betongkonstruktioner och stålbroar.

OHL skriver att Trafikverkets bedömning är felaktig och att bolagets anbud uppfyller samtliga krav.

Trafikverket har i ett yttrande till Förvaltningsrätten tillbakavisat OHL:s påståenden.

OHL och Trafikverket håller för närvarande på med en skriftväxling där de ger sina svar på varandras synpunkter. Inget datum är ännu bestämt för när parterna ska träffas i Förvaltningsrätten.

Mitt i har pratat med ett av OHL:s juridiska ombud i Sverige som hänvisar till sekretess och säger att de inte har någon kommentar till ansökan. Trafikverkets presstjänst säger att det inte är ”helt ovanligt” att sådana här upphandlingar överklagas men ger i övrigt inga kommentarer.

Trafikverket fick in sex anbud från olika bolag som ville bygga nya Skurubron.

Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.