byggbolag vill inte ha reservat

NACKA Byggbolaget JM har överklagat Nacka kommunfullmäktiges beslut att bilda naturreservat i Skuru­parken.

Byggbolaget anför som skäl att det är en inskränkning i bolagets rätt att använda mark och vatten.

Även 55 stugägare i Skuru­parken har överklagat beslutet.