Så vill byggbolagen bygga i Kilen

Bolaget Klövern har tillsammans med Dreem Arkitekter tagit fram en vision för Kilen.
Bolaget Klövern har tillsammans med Dreem Arkitekter tagit fram en vision för Kilen.
Idrottsanläggningar, kulturhus, skyskrapor och en turistdestination i form av en inomhus "beach resort" – det är några av förslagen från bolagen som vill bygga i Kilen mellan järnvägen och E4 i Helenelund.

Den 31 december 2016 var deadline för bolag som vill vara med och utveckla Kilen-området mellan E4 och järnvägen i Helenelund. Nu har Sollentuna kommun gjort en första utvärdering av totalt åtta inskickade bidrag.

Innehållet är i ögonfallande.

Ett av bidragen innehåller ett 40 våningar högt hus och gör anspråk på att bli Helenelunds nya centrum.

Ett annat har två kilformade skyskrapor och en låghusbebyggelse – alla med gröna tak.

Ett tredje har idrottsprofil med sportanläggningar, gymnasieskola och studentbostäder.

Ett fjärde består av ett koncept som bygger på en beach resort under tak – och liknas vid ett Las Vegas utan gambling.

Ett femte vill vara Sollentunas nya vardagsrum och lockar med ett kulturhus och ett sport-torn med badhus på 17 våningen.

Samtliga förslag kommer att ställas ut i Turebergshuset någon gång den här veckan. Därefter ska Sollentuna kommun göra ytterligare en utvärdering och gå vidare med två eller tre av förslagen – som sedan ska presenteras i en större utställning senare under året.

Ett vanligt förfarande när det handlar om små och stora byggprojekt är att kommunen först utformar en detaljplan, och därmed bestämmer vilka funktioner som ska finnas i området, och sedan låter byggherrar köpa marken.

I fallet med Kilen ska kommunen istället anpassa detaljplanen efter innehållet i de förslag som marknaden skickat in, och den processen är tänkt att börja i januari 2018.

 

 

 

 

Läs mer i nästa veckas nummer av Mitt i Sollentuna.