Byggboom för hyresrätter

Om detaljplanen för Hasselbacken inte överklagas kan spaden sättas i marken redan nästa år. Vyn ovan är skissad från Bollmoravägen in mot Granängs­vägen.
Om detaljplanen för Hasselbacken inte överklagas kan spaden sättas i marken redan nästa år. Vyn ovan är skissad från Bollmoravägen in mot Granängs­vägen.
Ett uppsving för byggandet av hyresrätter kan vara på gång i Tyresö. Över 400 lägenheter planeras på Granängsvägen, Njupkärrsvägen och på Maria Sofias väg – det är fler än det byggts det senaste decenniet.

Att få en bostad hos Tyresö bostäder dröjer i snitt sex sju år, och kön är snart uppe i 20 000 personer. De planerade nybyggena på Granängsvägen och Njupkärrsvägen skulle kunna lätta på trycket – åtminstone lite. Tillsammans ger de ett tillskott på 275 nya hyreslägenheter på Tyresömarknaden, mer än vad som byggts i Tyresö på tio år.

Förhoppningen är att detaljplanerna till båda byggprojekten ska klubbas igenom i höst och sedan vinna laga kraft. Åtminstone för det större byggprojektet Hasselbacken, i korsningen Granängs­vägen-Bollmoravägen, ser det ljust ut.

– Ingen har kommit in med negativa synpunkter efter det att detaljplanen togs fram och då brukar det inte vara någon som över­klagar, säger kommunens plan­arkitekt Christian Nützel.

Projektet Pluto på Njupkärrs­vägen, med tre hus i fyra våningar på bollplanen vid förskolan Speldosan, kan det bli värre med. Lindalens egnahemsförening, bostadsrättsföreningen Pluto och en rad privatpersoner har haft synpunkter på bland annat höjden på husen och att trafiken till området komma att öka.

Politikernas uppdrag till Tyresö Bostäder är att bygga 600 hyresrätter fram till år 2021. Med Hasselbacken har man klarat av 200. De kommande åren vill bostadsbolaget därför också bygga 160 mindre hyresrätter i Tyresö strand på Maria Sofias väg. Enligt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) kan dessutom hyresrätter bli aktuella på ett par platser i Trollbäcken och i Tyresö centrum.

– Vi har skissat på ett 14–16-våningshus i Tyresö centrum som ett komplement till Tyresö view på någon av parkeringarna. Det skulle vara kul om det blev hyresrätter, säger han.

Fredrik Saweståhl spår att det i framtiden är den här, lite snabbare byggtakten av hyresrätter, som ska gälla.

– Jag tycker det är bra om man håller balans mellan andelen hyresrätter och bostadsrätter och nu ser vi att Tyresö bostäder kan klara det, säger han.

Sett till situationen i hela länet, där andelen hyresrätter minskat med mer än 15 procentenheter sedan 1990, är Tyresös bidrag välkommet.

– Vi börjar nå en kritisk gräns. Det får inte bli färre hyresrätter per invånare än vi har i dag. Näringslivet går miste om arbetskraft och på individnivå skapar det ofrivillig trångboddhet och konflikter då par inte kan flytta isär och ungdomar tvingas bo kvar hemma, säger Henrik Weston på länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Fakta

300 lägenheter lediga per år

Tyresö bostäder har 3 280 lägenheter och 19 834 personer i sin kö. I snitt blir ungefär 300 lägenheter lediga varje år.

Akelius har 780 hyreslägenheter i Tyresö. De har ingen kö utan uppmanar till att anmäla sitt intresse när lägenheter blir lediga.

Den senaste 10-årsperioden har drygt 200 nya hyresrätter byggts i Tyresö. Samtidigt har drygt 1 000 hyresrätter blivit bostadsrätter sedan 2002, enligt Hyresgästföreningen.

Enligt länsstyrelsen minskade andelen hyresrätter i Tyresö från 36 procent av bostadsbeståndet 1990 till 27 procent 2009. Andelen bostadsrätter ökade från 19 till 28 procent.

Källa: Tyresö bostäder, Akelius, länsstyrelsen