Byggboom i Kärrtorp – 1200 ny bostäder

Bostadsbolaget Besqabs skiss visar fastighetens zickzack-fasad, lokaler i botten av huset och balkonger mot Kärrtorps torg. För att kunna bygga på Kärrtorpsvägen 24 behöver dock först busstorget flyttas närmare tunnelbanan och en avvecklad förskola rivas. Illustration: White arkitekter
Bostadsbolaget Besqabs fastighet har zickzack-fasad, lokaler i botten av huset och balkonger mot Kärrtorps torg. För att kunna bygga på Kärrtorpsvägen 24 behöver dock först busstorget flyttas närmare tunnelbanan och den gamla förskolan rivas. Illustration: White arkitekter
Illustrationen visar Svenska Bostäders hyreshus mellan Karlsövägen, Söderarmsvägen och Lågskärsvägen i Kärrtorps centrum kan komma att se ut sedda från Lågskärsvägen. Inflyttning sker tidigast år 2019.
Illustrationen visar Svenska Bostäders hyreshus mellan Karlsövägen, Söderarmsvägen och Lågskärsvägen i Kärrtorps centrum kan komma att se ut sedda från Lågskärsvägen. Inflyttning sker tidigast år 2019. Illustration: Tovatt Architects and Planners/Svenska Bostäder
DinellJohansson Understen1 Vy från Vikstensvägen_webb.jpg, 2016-11-18 Bildtext: A) Illustration: DinellJohansson
Primula Byggnads AB ska uppföra 17 hyresrätter på Vikstensvägen 22. Detaljplan ute på samråd. Planerad byggstart 2018. Illustration: DinellJohansson
Järntorget AB: 400 studentlägenheter i Fäholmsskogen. Ny detaljplanen påbörjad. Byggstart tidigast år 2018. (BILD B)
Järntorget AB planerar 400 studentlägenheter i Fäholmsskogen. Ny detaljplanen påbörjad. Byggstart tidigast år 2018. Illustration: Hermansson/Hiller/Lundberg arkitekter
I Kärrtorp ska det byggas över 1 200 nya bostäder de närmaste åren – mest i hela stadsdelen. Staden planerar dessutom att satsa 58 miljoner kronor på att rusta upp Kärrtorps torg.
– Upprustningen av torget är lite pricken över i, säger Kristin Quistgaard, projektledare på exploateringskontoret.

När Mitt i kartlägger planerade bostadsbyggnationer i Skarpnäcks stadsdel sticker Kärrtorp ut. Totalt planeras 2 500 nya bostäder i stadsdelen – nästan hälften ska uppföras i Kärrtorp.
– Kärrtorp är ett bra läge, nära stan, bra kommunikation och ett trevlig området, säger Anna Lindström på bostadsutvecklaren Besqab, som har siktat in sig på Kärrtorps centrum.

Många stora byggprojekt

I Kärrtorp handlar det nästan uteslutande om stora exploateringsprojekt och det ska byggas många nya hyresrätter. Bostadsbolaget Järntorget AB ritar på ett modernistiskt studentpalats med 400 studentbostäder i Fäholmsskogen i Kärrtorp.
– Behovet är enormt. Vi hyr ut på dagen. Vi har dessutom ett koncept som heter rimlig hyra, vi sätter hyran efter våra kostnader och inte efter vad vi egentligen kan ta ut, förklarar Martin Arkad, vd på Järntorget AB.

Bygger nära tunnelbanan

Svenska Bostäder har planprocesser igång på två ställen i Kärrtorp, 500 nya hyresrätter är planen. Närmast byggstart är 68 hyresrätter i Kärrtorps centrum. Detaljplanen där är godkänd. Inflyttning kan bli framåt 2019.
– En hel del små lägenheter. Det tror jag är perfekt i det här läget nära tunnelbanan, säger Christine Zetterlund, projektledare i fastighetsutveckling på Svenska Bostäder.
Besqab planerar att bygga 92 bostadsrätter vid busstorget i Kärrtorp, men väntar ännu på att detaljplanen ska godkännas av stadsbyggnadsnämnden. Besqabs skiss visar en modern fasad med balkonger ut mot torget och affärslokaler i botten. Husen ska rymma både stora och små lägenheter.
– Jag kan tänka mig att det är bra för barnfamiljer, som vill få livet att gå ihop att bo nära service, kommunikationer och naturen. Det är ett väldigt bra läge. Det finns även ettor som attraherar den yngre målgruppen, säger Anna Lindström, som hoppas att spaden kan vara i jorden nästa sommar.

Busstorget måste flyttas

Exploateringskontorets projektledare Kristin Quistgaard förklarar att nästa steg i processen för Besqab är att få markköp och detaljplan godkänd av politikerna. Exploateringskontorets kringkostnader för gatuarbeten i centrum och upprustning av torget hamnar dessutom så pass högt att kommunfullmäktige måste godkänna utgiften.
– Investeringsutgifterna beräknas bli 58 miljoner kronor. Då inkluderar det en flytt av busstorget närmare tunnelbanan, en upprustning av Kärrtorps centrum och en rivning av förskolan som ligger där Besqab ska bygga, förklarar Kristin Quistgaard.

Torget rustas upp

Kärrtorpsborna har kommit med många idéer som påverkar utformningen av det nya torget. Det blir fler sittplatser i sollägen på torget och i trapporna. Läs mer om det här och se visionsbilden.
– Vi ska göra sittplatser som är som runda puckar. En av dem kommer att vara lite större så den kan bli en form av scen och möjliggöra den typen av aktivitet. Vi provade på detta i somras och det fick bra respons med många som hängde där. Nu möjliggör vi för detta genom yta och belysning. Vi ska också bygga en del bord som kan användas spontant, berättar Christina Reje Rahmberg, landskapsarkitekt på exploateringskontoret.
Torget ska också få fler träd och blommande perenner. Under tunnelbanebron ska det upp gungor.
– Där planterar vi att sätta upp någon typ av gungor, någon större som är lite långsammare i gung. Där man också ska kunna hänga, säger landskapsarkitekt Christina Reje Rahmberg.

Missa inte Mitt i Hammarby Skarpnäcks kartläggning av alla byggplaner i stadsdelen – publiceras snart! Kommentera gärna nedan – vad tycker du?