Byggboom råder i hela Sollentuna

Förutom planerna på en ny skyskrapa i Helenelund byggs och planeras nya bostäder vid Sollentunamässan och i Väsjöområdet. Bara fram till nästa år beräknas 600 nya bostäder bli klara.

När nya Helenelund tar form kan några av Stockholms högst placerade hyresrätter byggas i stadsdelen. Det finns nämligen planer på att låta Sollentuna få sitt eget Victoria tower – som med sina 120 meter är Nordeuropas högsta hotell.

Om planen blir verklighet tros byggnaden fyllas med bland annat hyresrätter och företagshotell.

– Det får gärna vara en våning högre än Victoria tower i Kista. Men planen hänger på att det blir en ny stadsdel i Helenelund, säger Göran Cumlin, fastighetschef på bostadsbolaget Sollentunahem.

Ett återupplivat centrum, nya bostäder och tvärbanans tillkomst. Sollentuna kommun håller just nu på att planera för framtidens Helenelund.

Än så länge är en skyskrapa likt den i Kista långt ifrån verklighet och det går inte att säga när den skulle kunna stå färdig. Men både Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är försiktigt positiva till idén.

– Det är en kul idé. Det finns även idéer på att bygga lägenheter ovanpå Ica-huset i Helenelunds centrum, säger Peter Godlund (MP), ledamot i plan- och exploateringsutskottet.

Byggivern i Sollentuna märks inte minst i Tureberg där flera hundra nya lägenheter håller på att byggas.

Fram till nästa år väntas 600 bostäder bli inflyttningsklara och fram till och med 2020 har kommunen som mål att bygga 400 bostäder per år i Sollentuna.

Några hundra av dem planeras vid gamla mässan. På fredag och lördag har kommunen möte i Sollentuna centrum, för att höra hur invånarna vill att västra Tureberg, inklusive mässområdet, ska utvecklas.

– Mässan är en skamfläck i dag. Det finns långt gångna planer på kontor och några hundra bostadsrätter i området, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

Ett av de största bostadsprojekten de närmsta åren är Väsjöområdet där 2 800 bostäder planeras.

En av de detaljplaner som hunnit bli färdig för Väsjön ligger nu på miljödepartementets bord, då Naturskyddsföreningen överklagat länsstyrelsens beslut att godkänna strandtomter vid Väsjön.

Oavsett hur det går med sjötomterna står det i alla fall klart att Sollentuna växer med flera tusen bostäder detta decennium.

– Nu upplever vi en förändring i Sollentuna centrum som blir mer och mer likt en stad. Samtidigt har politikerna sagt att vi ska behålla villakaraktären i flera områden och ha kvar stora grönområden, säger Anders Hallmén, planeringschef på kommunen.

Sollentunamässan stängde 2008. De kommande åren väntas hela eller delar av mässan rivas för att ge plats åt bostäder och kontor.Foto: Johan Kindbom